hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Regulované výrobky (s obsahom organických rozpúšťadiel)

Požiadavky na regulované výrobky - farby

Organické rozpúšťadlá, pre svoju charakteristickú vlastnosť: prchavosť, majú veľké využitie ako prenosové médium (napr. pri nanášaní farieb, lepidiel, detašovaní nečistôt). Z druhej strany emisie prchavých organických látok sú významnými prekurzormi ozónu. Z tohto dôvodu právna úprava obmedzuje obsah organických rozpúšťadiel v určitých farbách určených na  povrchovú úpravu stavieb a konštrukcií a tiež vo výrobkoch používaných v autoopravárenstve. Obsah organických rozpúšťadiel je vztiahnutý na množstvo organických rozpúšťadiel vo výrobku pripravenom na použitie (napr. už v nariedenej farbe).


Tieto požiadavky sú ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 256/2023 Z. z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel. Táto regulácia sa vzťahuje na výrobcov a predajcov regulovaných výrobkov (farieb).