Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prechodný národný program Slovenskej republiky

Zmena III. k 1. 12. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 15 ods. 5 zákona č. 137/2012 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. zverejňuje Prechodný národný program Slovenskej republiky prijatý Rozhodnutím Komisie zo dňa 17. januára 2014, ktoré sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 2014/25/EÚ (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014):

Prechodný národný program Slovenskej republiky

Úvodný text (pdf 479kB)

Príloha č. 1 (pdf, 753kB)

Prílohy č. 2 - 5 (pdf, 691kB)