Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo - 09. - 10. 07. 2007 - Viedeň, Rakúsko

Obsah