Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pracovná skupina pre priestorové plánovanie