hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Clean Air Forum 2019

 

Clean Air Forum

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sa v Bratislave uskutočnilo Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

Po Paríži smeruje prestížna konferencia Európskej komisie o ovzduší do Bratislavy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa podieľa na prípravách.

Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v EÚ zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe.

S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému zorganizovala Európska komisia v Paríži v roku 2017 historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie (EU Clean Air Forum), na ktorom sa zúčastnilo vyše tristo zástupcov ministerstiev, akademickej obce, starostov, zástupcov priemyslu a občianskej spoločnosti. Záver podujatia bol jednoznačný – dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia možné je, ale len cestou spoločného úsilia naprieč sektormi, politikami a v spolupráci s verejnosťou.

Európska komisia v tomto procese odhodlane pokračuje a organizuje druhé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. - 29. novembra 2019 v Bratislave. Jeho cieľom je uľahčiť koordinované vykonávanie politík Európskej únie v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia na rôznych úrovniach riadenia. Fórum poskytne platformu pre štruktúrovaný dialóg, výmenu skúseností, osvedčených postupov z praxe a zvyšovanie kapacít zainteresovaných strán.

 

Program fóra bol rozdelený do štyroch panelov k nasledujúcim témam:

 1. Zdravie
  Čo nám prinesie zlepšenie kvality ovzdušia? Ako vplýva znečistené ovzdušie na zdravie? Aké opatrenia je potrebné z tohto hľadiska obsiahnuť v národných programoch znižovania znečistenia ovzdušia, ktoré majú členské štáty vypracovať v roku 2019?
 2. Energia
  Používanie fosílnych palív a dreva na vykurovanie a varenie v domácnostiach predstavuje v mnohých častiach EÚ významný zdroj znečisťovania ovzdušia jemnými suspendovanými časticami (PM10, PM2,5). Ako dosiahnuť modernizáciu vykurovacích zariadení a zlepšenie energetickej efektívnosti?
 3. Poľnohospodárstvo
  Akú úlohu má poľnohospodárstvo pri zlepšovaní kvality ovzdušia v kontexte zmien v poľnohospodárskej politike a trhovom dopyte?
 4. Mechanizmy financovania
  Dôležitým nástrojom na implementáciu environmentálnych politík v oblasti kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni sú mechanizmy financovania z fondov Európskej únie. Rovnako umožňujú i podporu výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Clean Air Forum

Dátum: 28. - 29. novembra 2019
Miesto konania: Bratislavský hrad

Ďalšie podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete na stránke Európskej komisie.

Užitočné odkazy a podklady pre novinárov nájdete tu.

#CleanAirEU

Panelová diskusia - Vzduch, ktorý dýchame

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Hlavné mesto SR Bratislava a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pri príležitosti konania Clean Air Fora organizujú taktiež panelovú diskusiu pre širšiu verejnosť “Vzduch, ktorý dýchame: Zlepšenie kvality ovzdušia na európskej, národnej a miestnej úrovni“. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

Súvisiace aktivity v oblasti ovzdušia v roku 2019

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky tento rok plánujú mnoho ďalších podujatí a aktivít v oblasti ovzdušia, tu nájdete ich podrobný prehľad (pdf, 254 kB).