hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dialóg o čistom ovzduší

infografika - budovy

Európska komisia v súvislosti s otázkami ochrany ovzdušia zaviedla tzv. Dialóg o čistom ovzduší (Clean Air Dialogue) ako špecifický nástroj, ktorý má pomôcť lepšie identifikovať a pochopiť vnútroštátne špecifiká a výzvy členského štátu pri implementácii relevantnej legislatívy EÚ a následne mu odporučiť konkrétne opatrenia.

Minister povedal: „Už teraz vidno, že ochrana ovzdušia sama nedokáže eliminovať negatívne dopady politík a rozhodnutí iných rezortov, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia. Ak sa chceme dostať ďalej, musíme skĺbiť a zladiť existujúce politiky iných rezortov s politikou ochrany ovzdušia. Dnešný dialóg nebude márny, ak nájdeme vôľu hľadať spoločné východiská, správne rozhodnutia a nastavenia rezortných politík pre čistejšie ovzdušie a udržateľný rozvoj spoločnosti, aby sme sa tým dostali na cestu k „Dobrému životu v rámci možností našej planéty.“

Slovensko spolu s Európskou komisiou zorganizovalo Dialóg o čistom ovzduší, ktorý sa uskutočnil 24. a  25. apríla 2018 v Bratislave za účasti čelných predstaviteľov Európskej komisie a rezortných ministerstiev. Dialóg s a uskutočnil na viacerých úrovniach: stretnutie vysokých predstaviteľov (Daniel Calleja Crepso, László Solymos minister životného prostredia, Árpad Ersék minister dopravy a štátny tajomníci viacerých rezortov) panelová diskusia a stretnutia expertov na témy monitoring kvality ovzdušia, priemysel a veľká energetika, poľnohospodárstvo, doprava a vykurovanie domácností.

Závery dialógu o čistom ovzduší sú publikované TU (pdf 239.96 kB)