domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Panelová diskusia - Vzduch, ktorý dýchame

Zlepšenie kvality ovzdušia na európskej, národnej a miestnej úrovni

Verejná panelová diskusia

 

Verejná panelová diskusia

Čas konania: štvrtok 28. novembra, 19.30-21.00

Miesto konania: Justiho sieň v Primaciálnom paláci (Primaciálne námestie 2, 814 99 Bratislava)

 

Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európskou úniou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Za účelom obmedziť znečistenie ovzdušia je potrebné zachovať a podporovať spoluprácu medzi odvetviami a na všetkých úrovniach - európskej, vnútroštátnej a miestnej. Podujatie poskytlo informácie o súčasnom stave kvality ovzdušia v Európe a preskúmalo, čo pre nás tieto zistenia znamenajú.

Úvod do problematiky:

Hans Bruyninckx | výkonný riaditeľ, Európska environmentálna agentúra
Kvalita ovzdušia v Európe dnes a riešenia pre lepšie zajtrajšky

Následná panelová diskusia: Čo to pre nás znamená? Ako najlepšie reagovať?
Podujatie moderoval:

Milan Chrenko | generálny riaditeľ, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Máte nejaké otázky? Pošlite nám email.