hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čisté ovzdušie sa stáva prioritou EÚ

infografika

Čisté ovzdušie je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré tomuto problému čelia. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice a má negatívne vplyvy na zdravie ľudí a ekosystémy.

infografika

 

Zainteresovaní sa zhodujú, že problematika zlej kvality ovzdušia musí byť jednoznačnou prioritou EÚ a jej politík. 

 

Kľúčová je účinná implementácia opatrení, z ktorých mnohé sú dávno známe, no zostávajú na papieri. Dôležitú úlohu zohráva zvyšovanie povedomia a informovanosti, no nevyhnutná je spolupráca aktérov na všetkých úrovniach, vrátane verejného a súkromného sektora, mimovládnych organizácií a zapojenie verejnosti.

Zdravotné dôsledky znečistenia ovzdušia:

screenshot stránky

Znečistenie v mestách:

CITIES - ENGLISH PDF document

Znečistenie v poľnohospodárstve:

AGRICULTURE - ENGLISH PDF document

Priemysel a riešenie znečistenia ovzdušia:

BUSINESS - ENGLISH PDF document

Webstránka o správnom kúrení

screenshot stránky