hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správy

Známeho britského dokumentaristu Nigela Marvena zaujala vnútrozemská delta Dunaja - nedávno ju navštívil v sprievode ministra životného prostredia

15.06.2022 Nigel Marven, známy televízny moderátor a producent a britský tvorca dokumentárnych filmov o divokej prírode, už niekoľko mesiacov nakrúca film o slovenskej prírode a jej obyvateľoch. Televízneho tvorcu, ktorý pracoval aj pre Sira Davida Attenborougha, zaujal aj tajomný svet vnútrozemskej delty Dunaja, kam zavítal v sprievode ministra životného prostredia Jána Budaja.

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpadu

15.06.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili reformu stavebného odpadu, ktorá pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, podporí obehové hospodárstvo a ušetrí peniaze stavebníkov. Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia a je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nové povinnosti recyklácie sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní. Reformu schválilo 80 poslancov parlamentu, účinnosť nadobudne 30. júna 2022.

Reakcia MŽP na odovzdanie petície za záchranu rieky Slaná

14.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR víta iniciatívu občanov, ktorým nie je osud rieky Slaná ľahostajný. Podpora verejnosti opätovne poukazuje na pochybenia banských úradov. Minister Ján Budaj považuje odovzdanú petíciu za záchranu rieky Slaná s vyše 11-tisíc podpismi za prejav občianskej angažovanosti a odhodlania chrániť životné prostredie Gemera. Vyjadrenia politických predstaviteľov strany Aliancia, že zodpovednosť za banské priestory má prevziať rezort životného prostredia, nie sú opodstatnené. Sú totiž v rozpore s kompetenčným zákonom.

Zosúvajúci sa svah pri Banskej Štiavnici je minulosťou

10.06.2022 Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana navštívil obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, ktorá vo februári minulého roka vyhlásila mimoriadnu situáciu kvôli zosuvu svahu nad miestnou komunikáciou. Vďaka štátnej dotácii a účinným zabezpečovacím záchranným prácam dnes svah neohrozuje životy a majetok ľudí. Sanácia svahu je výsledkom úspešnej spolupráce štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy.

Vláda schválila nový Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990.

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe nových stavieb.

Minister Budaj navštívil švédsky národný park Tyresta a inštitúcie z oblasti recyklácie vo Švédsku

07.06.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj prijal pozvanie riaditeľa Národného parku Tyresta Jonasa Ekstranda, aby spoločne aj s veľvyslankyňou Slovenska vo Švédsku Martinou Balunovou prediskutovali možnosti rozvoja národného parku, mäkkého turizmu, starostlivosti o chránené zvieratá a spravovanie bezzásahových území. Šéf envirorezortu si pozrel možnosti recyklácie vody vo výskumno-vývojovom centre IVL a Čistiarni odpadových vôd Henriksdal. O spôsobe recyklácie textilného odpadu a jeho ďalšieho využitia, minister hovoril so zástupcom spoločnosti Renewcell.

Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov

03.06.2022 „Je len jedna Zem“ - presne pod týmto heslom sa od 5. do 16. júna 1972 konala vo švédskom Štokholme prvá konferencia OSN o životnom prostredí. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešenia problémov životného prostredia. Účastnícke krajiny vôbec po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a dohodli sa na založení programu OSN pre životné prostredie – UNEP. Významné výročie prelomovej konferencie si pripomenie aj Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili pre verejnosť viacero podujatí. Počas nedele bude zároveň bezplatné vstupné pre všetkých návštevníkov Národnej ZOO v Bojniciach, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Diplomatické stretnutia ministra Jána Budaja na Štokholm+50

03.06.2022 Medzinárodná environmentálna konferencia o udržateľnom rozvoji v Štokholme je priestorom na spoločné rozhodnutia, výmenu skúseností a lepšiu budúcnosť života na zdravej planéte. Na tomto výročnom stretnutí vystúpilo 137 predstaviteľov štátov vrátane ministra Jána Budaja, ktorý prezentoval Slovenskú republiku. Ten mal popritom bilaterálne rokovania s predstaviteľmi viacerých štátov, konkrétne s ministrom Kene, v ktorej je hlavné sídlo OSN Programu pre životné prostredie (UNEP). MinisterJán Budaj je viceprezident byra pre prípravu Environmentálneho zasadnutia OSN (UNEA 6) Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Okrem toho sa stretol s ministrom životného prostredia Estónska Erkim Savisaarom. Témou diskusie bol LULUCF (Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) a politika lesného hospodárstva v oboch štátoch. Ministerské rokovania prebehli aj s Českou republikou zastúpenou ministerkou Annou Hubáčkovou, ktoré sa týkali českého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla 2022.

Minister Budaj vyzval autority OSN, aby sa postavili proti poškodzovaniu životného prostredia na Ukrajine

02.06.2022 Svetoví lídri sa stretli vo švédskom Štokholme na medzinárodnej environmentálnej konferencii, aby si pripomenuli polstoročie založenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Minister životného prostredia Ján Budaj vystúpil na konferencii s apelom na všetkých predstaviteľov štátov, aby postavili agendu ochrany životného prostredia na popredné miesta naprieč všetkými politikami a hľadali prírode blízke riešenia všade tam, kde to je možné.

NA CESTE K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE: PODKLADY POZÍCIE SLOVENSKA K BALÍKU FIT FOR 55

02.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55. Analýza vychádza z podkladovej štúdie, prípravu ktorej viedol Inštitút environmentálnej politiky a pracovali na nej kolektívne viaceré analytické jednotky a inštitúcie štátnej správy. Len na základe kvalitných odborných analytických podkladov založených na dátach môže vláda Slovenskej republiky zaujať zodpovedné stanovisko k opatreniam balíka Fit for 55.

Minister Budaj sa zúčastní prestížneho samitu o udržateľnom rozvoji

02.06.2022 Predstavitelia štátov z celého sveta sa stretávajú vo švédskom Štokholme na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji. Slovenskú republiku na medzinárodnom environmentálnom stretnutí „Štokholm+50: zdravá planéta pre prosperitu všetkých – naša zodpovednosť, naša príležitosť“ zastupuje minister životného prostredia Ján Budaj. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júna 2022 a jej cieľom je zvyšovať spoločné úsilie štátov v boji s klimatickou krízou, znovu definovať hodnotové reťazce a vzťah k prírode, ale tiež podporovať udržateľnú výrobu a spotrebu. Minister Budaj prichádza do Štokholmu s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a nadviazať diplomatické vzťahy.

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

01.06.2022 Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda dnes schválila aj Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády. Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolu s odborníkmi z dotknutých rezortov, zástupcov vedecko-výskumných pracovísk, zástupcov priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, samospráv a mimovládnych organizácií.

Banské úrady podcenili svoju zákonnú povinnosť. Rieku Slaná znečistili práve banské vody

01.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam Ministerstva hospodárstva SR a štátneho podniku Rudné bane. Nielenže MŽP SR nemá zákonnú možnosť vstúpiť do banských priestorov, ale ani jeho podriadené organizácie nemajú vybavenie, oprávnenie, či odborníkov, ktorí by takúto aktivitu mohli vykonávať, alebo ju riadiť. Odborníci na dobývacie priestory a predchádzanie havarijných situácií v nich pôsobia v štátnej banskej správe, jeho záchranných zložkách a v štátnom podniku Rudné bane.

Slovensko uzatvára kruh - obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

31.05.2022 Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) dnes predstavili výstupy projektu „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike“. Tie obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zelenému stavebnému sektoru, ukončeniu plytvania s potravinami a lepšiemu nakladaniu s ostatným bioodpadom. Projekt finančne podporila Európska únia.

Envirorezort posilní záchranné stanice

27.05.2022 V posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov , čo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) hodnotí pozitívne, no rozvoj siete zariadení na záchranu zranených chránených živočíchov bol zanedbávaný minimálne posledných 15 rokov. Riešením súčasnej poddimenzovanej situácie záchranných zariadení je jednoznačne posilnenie personálnych kapacít.

Pre znečistenie Malého Dunaja hrozí finančná sankcia až do 165 000 eur

26.05.2022 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v týchto dňoch intenzívne vyšetruje príčinu úhynu rýb na vodnom toku Malý Dunaj. Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) sa prejavilo uplynulý týždeň na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti SIŽP vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia

26.05.2022 Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Návrh zákona na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda. Cieľom zákona je po vyše dvadsiatich rokoch nastaviť spravodlivejšie spoplatňovanie vypúšťania škodlivín do ovzdušia. Zákon má zároveň ambíciu byť silným ekonomickým a motivačným nástrojom na dosiahnutie cieľov, stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou Stratégiou do roku 2030.

Povodne spôsobili v druhej polovici minulého roka škody za vyše 6,5 miliónov eur

26.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na dnešnom rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia zapríčinený dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok.

Envirorezort: Vysoké Tatry musia byť bezpečné pre všetkých

23.05.2022 Chatári, horskí záchranári a ochrancovia prírody otvorili za jedným stolom témy, ktoré boli dlhé roky predmetom sporov. Pozvanie ministra životného prostredia Jána Budaja prijali chatári z Vysokých Tatier, vedenie Horskej záchrannej služby a Správa Tatranského národného parku. Pre ochranárov, záchranárov a chatárov Vysoké Tatry nie sú dovolenkovou destináciou, ale miestom výkonu práce. Ich priority sú síce rozdielne, ale nie aj nezlučiteľné.

2. KOLO INFORMAČNÉHO SEMINÁRA - 25. a 26. mája - rozvojové projekty regiónu NP Poloniny a Muránska planina

23.05.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s kódom 05I01-18-V02

Pozvánka na WEBINÁR: „Zlepšenie adaptácie na zmenu klímy: Znalosti a nástroje na národnej úrovni a na úrovni EÚ pre Slovensko”

23.05.2022 Webinár ponúka prehľad dostupných poznatkov, usmernení a nástrojov v oblasti adaptácie na národnej úrovni a na úrovni EÚ, ako napríklad klimatické údaje, nástroj na podporu adaptácie miest alebo prípadové štúdie. Na webinári bude predstavené, ako sa dostupné informácie využívajú, a ktoré medzery v znalostiach je potrebné riešiť na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov EÚ.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2022

23.05.2022 Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, operačných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci na prípravu strategických projektov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

NATURA 2000 oslavuje 30. výročie svojho vzniku

20.05.2022 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana sa dnes na bratislavskom Devíne zúčastnil podujatia pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku sústavy chránených území NATURA 2000. Podujatie pri Pamätníku Železnej opony pri hrade Devín zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými partnermi Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a WWF Slovensko. Jubilejné výročie vzniku sústavy chránených území NATURA 2000 si pripomenieme v sobotu 21. mája.

Envirorezort: Minister Budaj privítal rakúsku ministerku

20.05.2022 Dunaj, rieka, ktorá už neoddeľuje ale spája dve krajiny. Práve pri Dunaji sa stretli ministri životného prostredia Rakúska a Slovenska. Minister životného prostredia Ján Budaj dnes rokoval s Leonore Gewesslerovou, rakúskou ministerkou pre klimatické opatrenie, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Témami rokovania boli nielen ochrana a rozvoj spoločného hraničného územia, ale aj postoj k balíku opatrení Fit for 55.

Envirorezort presadil možnosť navýšenia financovania eurofondových projektov pre zvyšujúce sa ceny

19.05.2022 Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pozmeňovací návrh v tejto novele zákona o eurofondoch presadzovali odborníci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a poslanci OĽANO. Zmena, ktorá vyplýva z tohto schváleného pozmeňovacieho návrhu, umožní poskytnutie dodatočného príspevku na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov pre projekty verejného sektora. Ide najmä o samosprávy, ktoré čerpajú eurofondy. Mestá a obce by tak už nemuseli odstupovať od eurofondových projektov len kvôli zvyšujúcim sa cenám.

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

17.05.2022 Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo písomne sa obrátiť na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli vládou SR poverené sanáciou vzniknutej situácie.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond. Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

17.05.2022 Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu
Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Minister Ján Budaj rokoval s českou ministerkou životného prostredia Annou Hubáčkovou

17.05.2022 Témy, ako balík Fit for 55, skúsenosti s povinným zálohovaním na Slovensku, reforma národných parkov, adaptácia na klimatickú zmenu a vzájomná súčinnosť počas predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie počas dnešného bilaterálneho rokovania v českých Valticiach otvorili lídri slovenského a českého envirorezortu. Spoločné stretnutie ministra Jána Budaja s českou ministerkou Annou Hubáčkovou sa uskutočnilo aj pri príležitosti 30. výročia podpisu Dohody medzi vládou Slovenskej a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

16.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a odborníci z envirorezortu sa dnes stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. Ministerstvo predstavilo koncepčné riešenia pre obce v prostredí karpatskej divočiny. Spočívajú vo zvýšenej kontrole územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia, a v navýšení finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia na osvetu a rozšírenie činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého v regióne.

Pridajte sa k čisteniu Nízkych tatier

13.05.2022 28. 5. 2022 - Meandre Hrona - organizujú Národný park Nízke Tatry a Za živé rieky. Tradičné podujatie ČINT (čistenie Nízkych Tatier) bude tento rok zamerané na vyčistenie Prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu. Stretneme sa 28.5. o 9:00 na železničnej stanici Telgárt.

Envirorezort podáva trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie úmyselným prikrmovaním medveďov na Podpoľaní

12.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa intenzívne zaoberá udalosťami, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch v regióne Podpoľania, kde došlo ku kolízii človeka a medveďa hnedého. Na základe predbežných zistení Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) v obidvoch prípadoch išlo o kolíziu medvedice s tromi mladými.

Program sanácie envirozáťaží ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdravia

11.05.2022 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre roky 2022 až 2027, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda Slovenskej republiky, určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov envirozáťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších lokalít. Sanácia záťaží sa finančne zabezpečí z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z pripravovaného programu Slovensko. Spolufinancovaná bude zo štátneho rozpočtu.

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

11.05.2022 Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

MŽP: Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu medveďom

09.05.2022 Odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého neboli prizvaní na miesto v katastri obce Očová, kde dnes bol napadnutý človek medveďom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) opätovne apeluje na záchranné zložky, ktoré sú k takýmto prípadom privolané, aby kontaktovali aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Bez ich urýchleného zásahu a odborného preskúmania lokality je pravdepodobnosť dolapenia šelmy, ktorá napadne človeka, takmer nulová.

Minister Budaj v Bratislave privítal profesora plávajúceho v Dunaji

07.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes na nábreží Dunaja v Bratislave privítal nemeckého profesora Andreasa Fatha. Profesor fyzikálnej chémie a analytiky na univerzite v nemeckom Furtwangene má v Bratislave jednu zo svojich zastávok počas plávania Dunajom. Upriamuje pozornosť na ochranu vôd veľtoku.

Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené

06.05.2022 Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných organizácií ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, pričom finančné prostriedky na realizáciu opatrení v objeme 200 000 eur zabezpečí ministerstvo financií. Na nekonanie Rudných baní upozornil minister životného prostredia Ján Budaj. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia vláda rozhodla uvoľniť potrebné peniaze.

MŽP zastavuje skládkovanie stavebného odpadu

06.05.2022 Zvyšovať mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, šetriť peniaze stavebníkov a zároveň podporovať obehové hospodárstvo a chrániť životné prostredie. To sú hlavné dôvody reformy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorá je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. O zmenách, ktoré reforma prinesie informoval minister životného prostredia Ján Budaj. Nové povinnosti sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní.

Novela geologického zákona ukončí éru utajovania informácií environmentálnych záťažiach životnom prostredí

04.05.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní schválili návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Úprava zabráni utajovanie záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov, financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia. Za návrh novely geologického zákona hlasovalo v prvom čítaním 88 poslancov parlamentu.

Reforma nakladania so stavebným odpadom zvýši recykláciu

04.05.2022 Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava zavádza selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Novelu zákona o odpadoch podporilo v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.​

MŽP: Každý útok na strážcov ochrany prírody musí byť dôsledne vyšetrený

02.05.2022 V chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v posledný marcový deň neznámi páchatelia podpálili auto strážcovi ochrany prírody. Incident sa stal niekoľko mesiacov po tom, ako strážca prírody prichytil pracovníkov Lesov SR pri nelegálnej ťažbe dreva a nelegálnom vjazde motorovým vozidlom do chráneného územia. Ministerstvo životného prostredia stojí za strážcami ochrany prírody, pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí chránia životné prostredie patriace nám všetkým.

Úprava komunálneho odpadu sa na Spiši stáva realitou Linka v Hincovciach má prispieť k zníženiu množstva odpadu uloženého na skládkach

30.04.2022 Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ktoré v piatok odovzdali do prevádzky v obci Hincovce, má výrazne znížiť objem odpadu uloženého na skládke. Linka na spracovanie odpadu sa tak stane dôležitým prvkom odpadového hospodárstva spišských obcí. Projekt na vybudovanie zariadenia bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Riadiaci orgán operačného programu zastupoval na podujatí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Spomienka na tragickú smrť Róberta Remiáša spája vládnych politikov

29.04.2022 Dnes, 29. apríla 2022, si predseda vlády SR Eduard Heger, podpredseda parlamentu Gábor Grendel, minister životného prostredia Ján Budaj, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a matka zavraždeného Anna Remiášová, ale tiež ďalší ministri a občania pripomínajú 26 rokov od zavraždenia Róberta Remiáša. Pietnou spomienkou na mieste, kde bol Remiáš zavraždený, upozornili aj na fakt, že organizátori vraždy ani únosu neboli doteraz potrestaní.

Správca dnes oficiálne otvoril triediace centrum zálohového systému. Spoločným úsilím Slovákov sa vyzbieralo už 100 miliónov zálohovaných obalov

29.04.2022 Správca zálohového systému dnes za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja oficiálne otvoril triediace centrum na spracovanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek pri obci Kočovce-Rakoľuby pri Novom Meste nad Váhom. Minister Ján Budaj pri tejto príležitosti informoval, že k dnešnému dňu sa spoločným úsilím Slovákov vrátilo už 100 miliónov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.

Envirorezort: Výsledná podoba zákonov o územnom plánovaní a výstavbe nevzdáva ochranu verejných záujmov

28.04.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj a rezort životného prostredia boli v prípravnom procese kritikmi pôvodného návrhu stavebnej legislatívy – zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo počas posledného pol roka v spolupráci s nezávislými expertami a najmä s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňujúce návrhy, ktoré prispeli k zlepšeniu zákonov. Spoločným cieľom bolo, aby sa neoslabila obhajoba verejného záujmu. Ku tomu majú slúžiť aj nové kompetencie, ktoré získal envirorezort, resp. okresné úrady životného prostredia. Kľúčovým bodom bude, či sa podarí naplniť prísľuby, že popri novej špecializovanej štátnej správe zameranej na výstavbu vznikne aj špecializovaná štátna správa ochrany životného prostredia.

Rezortné organizácie MŽP riešia únik ropných látok zo švédskej lode v Gabčíkove

27.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa aktívne zapájajú do riešenia situácie úniku ropných látok na Dunaji, ktorý spôsobila švédska loď. Pracovníci dispečingu Vodného diela Gabčíkovo dnes približne o 14-tej hodine spozorovali za loďou olejové škvrny. Dispečeri ihneď začali postupovať podľa havarijného plánu a oznámili to príslušným okresným úradom, SIŽP, Dopravný úrad a záchranné zložky.

Envirorezort po okrúhlom stole k zálohovaniu: nedostatky sa odstránia

27.04.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) má záujem dosiahnuť optimálne fungovanie systému zálohovania jednorazových nápojových obalov. Minister Ján Budaj preto v utorok zvolal „okrúhly stôl“ so Správcom zálohového systému a zástupcami výrobcov nápojov a obchodných prevádzok. Spoločne diskutovali o nedostatkoch pri nakladaní a zvoze vyzbieraných zálohovaných fliaš a plechoviek.

MŽP pomáha žiadateľom v prvej zelenej výzve Plánu obnovy a odolnosti SR

26.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začína sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR priamo v regiónoch národných parkov. Pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených takmer 20 miliónov eur. Odborníci z envirorezortu navštívia región a osobne vysvetlia žiadateľom, ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti. Cieľom informačných seminárov je, aby žiadatelia splnili všetky potrebné náležitosti pre úspešné čerpanie miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Slovensko a Poľsko na ceste k spoločnému spravovaniu prírody

22.04.2022 Minister životného prostredia SR Ján Budaj sa dnes stretol so štátnym tajomníkom poľského ministerstva pre zmenu klímy a životného prostredia Adamom Guibourgé-Czetwertyńskim. Zástupcovia envirorezortov susediacich krajín konzultovali, akým spôsobom sa dá zjednotiť rozvoj prihraničných národných parkov. Minister Budaj navrhol poľským kolegom recipročné zastúpenie v radách slovenských národných parkov, ktoré susedia s poľskými národnými parkami.

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej

21.04.2022 Toxické jamy v Predajnej na Horehroní čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj. Stalo sa tak pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme (22. apríl).

MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní a rozširovaní zberných dvorov

21.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pokračuje v podpore projektov samospráv v oblasti zlepšovania stavu odpadového hospodárstva. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na triedený zber komunálnych odpadov. Peniaze pôjdu predovšetkým do budovania nových a rozširovania kapacít existujúcich zberných dvorov, vrátane nákupu zariadení pre triedený zber tých zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, kam patrí napr. zelený alebo zelený biologicky rozložiteľný komunálneho odpad, kuchynský bioodpad z domácností, drobný stavebný odpad, či textil.

Deň zeme: Investujme svoj čas do našej planéty Prehľad aktivít envirorezortu počas Dňa zeme

21.04.2022 Medzinárodný Deň zeme upozorňuje na nezastaviteľné poškodzovanie životného prostredia. Odborníci, ale aj široká verejnosť hľadajú v tento deň riešenia, ako tomu zabrániť. Rezort životného prostredia v znamení tohtoročného motta „Investujme do našej planéty“ organizuje rôzne aktivity a vyzýva všetkých, aby sa do nich zapojili a našej planéte venovali čas, energiu a prácu. Minister životného prostredia Ján Budaj Deň zeme zaháji o dvadsaťštyri hodín skôr čistením toxických gudrónovýchjám v obci Predajná. Národné parky a rezortné organizácie pripravili pre verejnosť tiež množstvo enviroaktivít od interaktívnych prednášok cez tvorivé dielne až po čistenie prírody. Prinášame ich prehľad.

Minister Budaj: Správca posilní zvoz vyzbieraných zálohovaných fliaš

20.04.2022 Správca zálohového systému zavádza počas Veľkej noci mimoriadne zvozy vyzbieraných nápojových obalov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma obavy malých obchodov s uskladňovaním vyzbieraných zálohovaných fliaš. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zvolá za okrúhly stôl všetky dotknuté subjekty.

Medvede nie sú turistická atrakcia, apelujú ochranári

20.04.2022 Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe šíria videá, ktoré znázorňujú nebezpečné správanie sa turistov v lese. Fotenie medveďov a natáčanie videí nemusí mať vždy šťastný koniec. Prikrmovanie je navyše zakázané a medvedie jedince, ktoré kvôli tomu stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie.

Prvá zelená výzva ponúka projektom takmer 20 miliónov eur

14.04.2022 Predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom dnes predstavili prvú zelenú výzvu Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny vyčlenených vyše 19 miliónov eur. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Minister Budaj: Prioritou je efektívne a transparentné odstraňovanie envirozáťaží

12.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil Správu o plnení štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Zo správy vyplýva, že štát vynaložil vyše 130 mil. eur na riešenie envirozáťaží v období rokov 2016 až 2021. Štátny program sanácie envirozáťaží bol v poradí druhým programom pre danú problematiku na Slovensku.

MŽP v roku 2021 monitorovalo 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií

12.04.2022 V dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania týmto haváriám. Súčasťou monitoringu geologických faktorov životného prostredia je okrem zosuvov aj sledovanie a zisťovanie údajov o riečnych sedimentoch.

Organizácie envirorezortu vykonávajú záchranné práce v Nižnej Slanej

07.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., už druhý deň realizuje záchranné práce kvôli nekontrolovaným únikom banských vôd do rieky Slaná. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča, poslanec NR SR Vladimír Zajačik, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp a starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga priamo na mieste skontrolovali realizáciu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu znečistených banských vôd do rieky Slaná.

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

06.04.2022 Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť kzvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu. Návrh novely predkladal minister životného prostredia Ján Budaj.

Koniec utajovaniu informácií o životnom prostredí

06.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil dôležitý návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý do budúcna zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie envirozáťaží. Novú právnu úpravu musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

Predstavenie nového riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky a jeho vízie rozvoja

06.04.2022 Počas živého prenosu vám Ján Dráb predstaví svoju víziu rozvoja a fungovania IEP. Počas prenosu bude možnosť položiť otázky. Živý prenos sa uskutoční 13. apríla naživo o 14:00 na Facebooku IEP.

Poznáme podmienky obnovy rodinných domov

05.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Samotná výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca roka potomuzatvorí SAŽP zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

Slovensko musí byť energeticky nezávislé

04.04.2022 Krvavá vojna na Ukrajine, ktorú spôsobila Ruská federácia, znásobila potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenskej republiky od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) kvôli tomu zriadilo stálu konferenciu Energeticky nezávislé Slovensko. Jej účastníkmi sú politici, environmentálni aktivisti, experti na energetickú bezpečnosť, odborníci na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie či zástupcovia mimovládnych organizácií.

Národné parky začínajú slúžiť prírode, pomôžu aj rozvoju regiónov

01.04.2022 Reforma ochrany prírody prináša jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkov pod jednou strechou a dnes – 1. apríla 2022 sa stáva realitou. Deväť národných parkov zároveň získalo právnu subjektivitu. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský kras a Pieninský národný park. Reformné zmeny v ochrane prírody presadzuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja.

MŽP: Envirorezort pomôže Nemeckej v príprave dlhodobého riešenia situácie

30.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR je iniciátorom a aktívnym účastníkom rokovaní o budúcnosti životného prostredia v obci Nemecká, ktorá môže byť ohrozená odpojením miestnej čistiarne odpadových vôd od energií. Kompetencie bezprostredne konať majú zložky Ministerstva vnútra SR a okresné úrady, a tie ponúkajú obci okamžitú pomoc a rýchle riešenie.

Ústrednou témou OECD je urýchlenie ekologizácie energetiky a hospodárstva

30.03.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj začal v Paríži, spoločne s ďalšími ministrami členských štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), diskusie o urýchlení opatrení na ochranu klímy, biodiverzity a o vytvorení obehového hospodárstva.

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

30.03.2022 na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov. Skúšobná komisia MŽP SR bude zasadať dňa 12. apríla 2022 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, Bukureštská ul. č. 4 (v zasadacej miestnosti na 1. poschodí), v Bratislave.
Písomná časť preskúšania sa začne o 10.00 hod.

MŽP: Začal sa siedmy ročník Ceny za krajinu SR

29.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili už po siedmy raz Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Cena je udeľovaná samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám za ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Kandidáti na cenu sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.cenazakrajinu.sk.

Čisté Slovensko: Začíname

25.03.2022 Rok 2022 bude rokom Čistého Slovenska. Práve tento názov nesie iniciatíva Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorá si vytýčila za cieľ spojiť občianske aktivity zamerané na vyčistenie prírody od odpadu. Cieľom je odstrániť čo najviac čiernych skládok a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v mestách a obciach Slovenska na úrovni 21. storočia. Minister Ján Budaj, spoločne so zamestnancami ministerstva, generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, š.p. Vladimírom Kollárom a ďalšími aktivistami začali iniciatívu v piatok čistením brehov Dunaja v bratislavskom Čunove. O vyzbieraný odpad sa postarali kolegovia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Aktivity za čisté Slovensko budú pokračovať vo všetkých krajoch Slovenska.

MŽP podporuje petíciu Za lepšiu ochranu prírody

25.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ciele petície, pod ktorú sa podpísalo vyše 103-tisíc ľudí aj napriek tomu, že ju odmietli poslanci parlamentu.

Envirorezort sa zapojí do celosvetovej kampane na ochranu klímy

25.03.2022 V týchto dňoch Európa prežíva brutálne napadnutie Ukrajiny ruskými vojskamia je jasné, že v čase vojny sa mnohé, inak dôležité, témy stávajú druhoradými. Napriek tomu, na ochranu životného prostredia netreba zabúdať a preto minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva, aby sa Slovensko pridalo k svetovej iniciatíve Hodina Zeme.

Online seminár k výzve OP KŽP - zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

24.03.2022 Seminár 5. apríla 2022 (utorok), k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

MŽP počúva hlas regiónov pri ich rozvoji

22.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zameriava na klimatické opatrenia, ktoré zabezpečia energetickú efektívnosť pre čo najviac obyvateľov. Ide predovšetkým o zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Túto tému sme dnes predstavili premiérovi SR Eduardovi Hegerovi na Strategickej rade k Plánu obnovy a odolnosti SR na Úrade vlády SR. Minister životného prostredia Ján Budaj sa zúčastnil stretnutia prostredníctvom videohovoru vzhľadom na prebiehajúcu misiu MŽP na Expo Dubaj.

Expo Dubaj: Ukrajniský pavilón je plný odkazov solidarity

22.03.2022 Vojna na Ukrajine a agresia ruskej armády majú silnú odozvu na svetovej výstave Expo Dubaj. Minister životného prostredia Ján Budaj navštívil na Expe ukrajinský pavilón, kde sa stretol s chargé d´affaires ukrajinského veľvyslanectva v Spojených arabských emirátoch Andrii Kozlovom. Minister Budaj odsúdil vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine a prejavil solidaritu.

Expo Dubaj: Minister Budaj otvoril medzinárodnú diskusiu o vode

22.03.2022 Záverečný týždeň svetovej výstavy Expo Dubaj je venovaný téme vody. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti uviedol panelovú diskusiu v rámci Vodného podnikateľského fóra (Water Business Forum). Stalo sa tak symbolicky – 22. marca, kedy si pripomíname Svetový deň vody.

Neviditeľná, ale o to vzácnejšia

22.03.2022 Je síce neviditeľná, ukrytá hlboko pod zemským povrchom, ale jej vplyv je viditeľný všade okolo nás. Zásadným spôsobom ovplyvňuje existenciu ľudstva na našej planéte. Reč je o vode a o jej podzemných zásobách, ktoré sú hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa vody.

Misia MŽP na Expo Dubaj: Minister Budaj rozvíja diplomatické vzťahy s Kostarikou

21.03.2022 21. marec je Medzinárodným dňom lesov. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Ján Budaj absolvoval na Expo Dubaj zdvorilostné stretnutie s ministerkou pre vedu, výskum, technológie a telekomunikácie Kostariky Paolou Vega Castillo. Témou debát bol boj proti odlesňovaniu a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie šetrných k životnému prostrediu.

Svetový deň lesov: Envirorezort chce lesy zdravšie a dostupnejšie pre všetkých

21.03.2022 Lesy a trvalo udržateľná produkcia a spotreba je témou tohtoročného Svetového dňa lesov. Lesy pokrývajú jednu tretinu zemskej pevniny a plnia životne dôležité funkcie na celom svete. Približne 1,6 miliardy ľudí je závislých od lesov, pokiaľ ide o živobytie, jedlo alebo prístrešie.

Misia MŽP v Dubaji: Minister Budaj sa stretol s rezortným kolegom z Estónska

21.03.2022 Delegácia ministerstva životného prostredia vedená Jánom Budajom rozvíja diplomatické vzťahy na svetovej výstave Expo Dubaj. Minister Budaj sa pri tejto príležitosti stretol s estónskym ministrom životného prostredia Erkim Savisaarom. Témou debát boli otázky energetickej bezpečnosti a posilnenie ochrany vôd.

Misia MŽP pokračuje na svetovej výstave Expo Dubaj

21.03.2022 Svetové špičky a podnikatelia z rôznych kútov planéty sa stretli na jednom mieste – na svetovej výstave Expo v najväčšom meste Spojených arabských emirátov v Dubaji. Minister životného prostredia Ján Budaj otvoril záverečný tematický týždeň na Expe venovaný životodarnej tekutine, vode. Svoje nezastupiteľné miesto na výstave má slovenský pavilón, ktorý navštívil minister Budaj so svojou delegáciou, veľvyslancom Slovenska v Spojených arabských emirátoch Michalom Kováčom, ale tiež s podnikateľmi, občianskymi aktivistami a študentmi. Minister prišiel do Dubaja s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a otvoriť významné diskusie o lepšej ochrane vôd a prírody.

MŽP: Za znečistenie rieky Slaná zodpovedá správca bane, teda Rudné bane š. p.

18.03.2022 Ložisko sideritových rúd Nižná Slaná patrí štátnemu podniku Rudné bane, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. Nesplnenie si povinností vyplývajúcich z vlastníctva bane, nie je v zodpovednosti envirorezortu. Možné dosahy vytopenia bane a znečistenia rieky Slaná na životné prostredie vyšetrujú kontrolóri Slovenskej inšpekcie životného prostredia v koordinácii s odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR. V najbližších dňoch sa zástupcovia inšpekcie aj ministerstva zúčastnia kontroly priamo na mieste.

Brusel: ministri životného prostredia odsúdili agresiu na Ukrajine a zdôraznili potrebné zníženie závislosti na ruskom plyne

17.03.2022 Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) o sektory cestnej dopravy a budov (tzv. BRT) a zriadenie sociálno-klimatického fondu, nariadenia o batériách a o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. To boli hlavné témy dnešného zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie. Slovensko na rokovaniach v Bruseli zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča.

„Zvierací hotspot“ sa z Vyšného Nemeckého presunul do Michaloviec

16.03.2022 Bod prvého kontaktu pre utečencov so zvieratami, takzvaný „zvierací hotspot“, sa dnes z hraničného priechodu Vyšné Nemecké presunul do veľkokapacitného centra pomoci v Michalovciach. Zvierací hotspot funguje vďaka spolupráci Zelenej linky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), tímu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Jaromíra Šíbla, tímu europoslanca Martina Hojsíka a slovenských útulkov. Zelená linka MŽP aj naďalej koordinuje dobrovoľníkov, pomáhajúcim utečencom, ktorí na územie Slovenska vstupujú aj so svojimi domácimi zvieratami.

Štátni ochranári posúdia projekt novej prírodnej rezervácie nad obcou Hertník

11.03.2022 Pestré jedľovo-bukové lesy pri obci Hertník v okrese Bardejov by sa mohli v budúcnosti stať súčasťou novej prírodnej rezervácie Salamandria. Štátna ochrana prírody SR posúdi návrh vyhlásenia prírodnej rezervácie Salamandria, predložený Lesoochranárskym zoskupením VLK.

Zelená linka pomáha zvieratám na slovensko-ukrajinských hraniciach

09.03.2022 Pred vojnou na Ukrajine prechádza cez slovenské hranice mnoho utečencov so spoločenskými zvieratami. Niektoré zvieratá sa na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. Situáciu pomáhajú zvládnuť predovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré registrujú zvieratá a v spolupráci s veterinármi zabezpečujú veterinárne ošetrenie. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na mieste.

Minister Ján Budaj telefonoval s Ruslanom Striletsom, ukrajinským ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

08.03.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj vníma hrôzy vojny na Ukrajine, a preto sa v pondelok večer (7. marca 2022) skontaktoval s Ruslanom Striletsom, ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny. Témou rozhovoru bolo vyjadrenie solidarity s ukrajinskou vládou, ale aj ohrozenie životného prostredia na Ukrajine a bezpečnosť jadrových elektrární, ktoré sú terčom ostreľovania. Podľa slov ministra Striletsa sú jadrové elektrárne ostreľované „ako by si nikto nepamätal tragédiu v Černobyle. Ruská armáda sa správa, ako by sme nežili na rovnakej planéte.“

Stanovisko ministra Jána Budaj k útokom okupačných vojsk na ukrajinskú jadrovú elektráreň

04.03.2022 Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes oslovil slovenského veľvyslanca na Ukrajine Mareka Šafina, aby sa mohol v čo najkratšej dobe skontaktovať so svojím rezortným kolegom, ministrom životného prostredia na Ukrajine Ruslanom Striletsom. Slovensko je hlboko znepokojené útokom ruského okupačného vojska na Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine. Minister Budaj zdôraznil, že cielený útok na jadrovú elektráreň sa blíži k použitiu jadrovej zbrane. Slovensko sa zaujíma, či sa ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne neznemožní monitoring ovzdušia.

MŽP upozorňuje, že v súvislosti s blížiacou sa jarou hrozí nebezpečenstvo kolízie šeliem a návštevníkov lesov

04.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vydáva pravidelne zoznam obcí, v ktorých avizuje riziko kolízií s karpatskými šelmami v ich prírodnom prostredí (predovšetkým s medveďom). Tento zoznam sa každoročne spresňuje a je súčasťou vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch zverejnenej na webovej stránke ministerstva.

Minister Ján Budaj získal prestížnu pozíciu v rámci Programu OSN pre životné prostredie

02.03.2022 Environmentálne zhromaždenie OSN zvolilo ministra životného prostredia Jána Budaja za podpredsedu UNEA byra, ktoré bude pripravovať nasledujúce zasadnutie zhromaždenia UNEA6. Slovensko získalo vôbec prvýkrát v histórii Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie takúto prestížnu pozíciu.

Vláda schválila zoznam zraniteľných oblastí

02.03.2022 Zoznam oblastí s vysokou koncentráciou dusičnanov vo vodách z poľnohospodárskej výroby sa rozšíri na 1 395 obcí. Vládny kabinet schválil revíziu zraniteľných oblastí, ktorá vyplynula z povinnosti zapracovať dusičnanovú smernicu EÚ do slovenskej legislatívy. Dôvodom úpravy je lepšia ochrana vôd. Revíziu vypracovali výskumné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) – Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav, v roku 2020.

Unikátny vtáčí raj získal program starostlivosti

02.03.2022 Vládny kabinet schválil program starostlivosti pre jedno z najvýznamnejších ornitologických území v strednej Európe – Chránené vtáčie územie Senianske rybníky v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. Pozorovatelia zaznamenali v tejto lokalite 295 druhov vtákov, z toho 135 druhov je preukázateľne hniezdiacich. Program starostlivosti o vtáčí raj predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

Čas na záchranu našej planéty sa kráti

01.03.2022 Svet musí zintenzívniť boj s klimatickou krízou. Ľudstvo je čoraz častejšie vystavené záplavám, suchu, lesným požiarom, vlnám horúčav, ale tiež stúpajúcej hladine morí. Klimatické hrozby je možné zmierniť uvážlivým hospodárením a riešeniami, založenými na ochrane prírody. Tieto zistenia prináša Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC), ktorý zverejnil druhú časť šiestej hodnotiacej správy IPCC. Tím svetových vedcov predstavuje v správe najnovšie vedecké hodnotenia svetovým vládam. Ide o doteraz najkomplexnejšie hodnotenie dôsledkov klimatickej zmeny. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s publikovanými vedeckými poznatkami o nespochybniteľnom vplyve človeka na ekosystémy a globálne otepľovanie.

Environmentálne zhromaždenie OSN stavia prírodu do centra diskusií o globálnej hospodárskej obnove

28.02.2022 Slovensko, ako krajina uprostred Európy, si plne uvedomuje a preberá na seba zodpovednosť za zápas s klimatickou krízou, zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj vo svojom video-odkaze počas 5. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov (UNEA-5.2). Podujatie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa začalo dnes v kenskom hlavnom meste Nairobi. Jeho hlavnou myšlienku je, že prírodu treba vnímať ako kľúč k dosiahnutiu trvalo udržateľného sociálneho, ekonomického aj environmentálneho rozvoja.

MŽP: Odborníci sledujú radiáciu

25.02.2022 Hodnoty radiácie v ovzduší na Slovensku sú aktuálne na úrovni dlhodobého prírodného pozadia – 100 až 200 nSv/h. Tieto hodnoty radiácie monitorujú odborníci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), spadajúceho pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), v desaťminútových intervaloch. Verejnosť môže dáta vidieť v reálnom čase na stránke SHMÚ. Každá meracia stanica má k dispozícii verejne dostupné hodnoty za posledný mesiac.

Budaj: vojenská agresia je neospravedlniteľná

24.02.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj odsúdil nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

MŽP: Úspech štátu v spore o 35 miliónov eur z emisií

23.02.2022 Krajský súd Bratislava potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktorý v decembri 2020 v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti Interblue Group (Europe) AG voči Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR). Spor, v ktorom švajčiarska spoločnosť žalovala MŽP SR o 34,6 miliónov eur, sa ťahal od roku 2016. Nitky však siahajú až do roku 2008 k ministrovi životného prostredia prvej Ficovej vlády, za ktorého úradovania Slovensko predalo emisné kvóty oveľa nevýhodnejšie, ako okolité krajiny.

Minister Budaj predstavil iniciatívu za dôstojné odškodné

22.02.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes predstavil iniciatívu za vyplácanie dôstojného odškodného a zjednotenie legislatívy, týkajúcej sa odškodnenia, ktorá uľahčí a sprehľadní procesy vyplácania odškodného za rôzne ujmy zo strany štátu pri zranení, respektíve úmrtí. Súčasný mechanizmus určovania výšky a vyplácania odškodného je v gescii viacerých ministerstiev.

MŽP: Enviromestom za rok 2021 je krajské mesto Trenčín

18.02.2022 V treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny prebrali osobne z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Zachráňme Žitný ostrov

17.02.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravilo videokonferenciu za účasti 185 odborníkov na ochranu vôd Žitného ostrova, zástupcov štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumných pracovísk a mimovládnych organizácií. Minister životného prostredia Ján Budaj spustil spoločne s poslankyňou Národnej rady SR Annou Zemanovou iniciatívu za záchranu najväčšej zásobárne pitnej vody na Slovensku a v strednej Európe – Zachráňme Žitný ostrov.

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu bude jednoduchšie a prehľadnejšie

16.02.2022 Rýchlejší, jednoduchší a prehľadnejší. Aj taký bude po novom proces poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu. Zmeny prinesie novela zákona o Environmentálnom fonde z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Tú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Novela zákona má zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z neho slúžili výlučne na environmentálny účel, a neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Ochrana prírody nad zlato

11.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) aj v prípade ťažby zlata stojí na strane ochrany životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt regiónu Podpoľanie. V tejto súvislosti sa dnes so zástupcami MŽP stretol podpredseda banskobystrického kraja Roman Malatinec, predstavitelia Odborového zväzu KOVO a tiež občianski aktivisti z OZ Podpoľanie nad zlato, ktorí sú podpísaní pod petíciou proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania.

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde

11.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 si vyžiada prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu, založenému na šetrení prírodných zdrojov, ale tiež na znížení znečisťovania životného prostredia, tvorby odpadu a emisií skleníkových plynov. MŽP v tejto súvislosti spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou komisiou na projekte „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“. MŽP pripravilo stretnutie zainteresovaných strán k prioritám budúcej cestovnej mapy, ktorými sú potraviny a iný bioodpad, ale tiež ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu. Dôležitou témou je aj stavebný sektor, ktorý bol prediskutovaný na workshope v novembri 2021.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov programu OP KŽP

11.02.2022 Aktivita: Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov a Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Envirorezort podporuje ekologickejšiu poľnohospodársku politiku

10.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) verí, že prijatie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorý bol dnes na schválený vládou, pomôže ekologizácii poľnohospodárstva. Presadené riešenia skĺbia záujmy poľnohospodárov s ochranou prírody.

Zelená linka: vyriešených vyše 80 % podnetov v oblasti pôdy a vodného hospodárstva

09.02.2022 Zelená linka v minulom roku prijala celkovo 187 podnetov, ktoré sa týkali pôdy a vodného hospodárstva. Až 81 percent z nich pritom v spolupráci s ďalšími partnermi aj úspešne vyriešila. Celkovo 50 prípadov súviselo so znečistením vodných tokov, rybníkov, jazier a podzemných vôd. Jedným z príkladov je prípad z okresu Tvrdošín.

Šéf envirorezortu Budaj podpísal Ministerskú dunajskú deklaráciu

08.02.2022 Čistejšie, zdravšie a bezpečnejšie povodie Dunaja pomôže zmierniť dopady klimatickej krízy a zároveň prispeje k obnove riečnych ekosystémov. Pri tejto príležitosti Ministerskú dunajskú deklaráciu podpísali komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a ministri životného prostredia 14-tich krajín Európy naprieč povodím Dunaja. Signatári sa v deklarácii zaväzujú dosiahnuť dobrý stav vôd, zvýšiť bezpečnosť obyvateľov pred povodňami, ale tiež aj suchom a zároveň prinavrátiť do vôd Dunaja jeho ikonickú rybu – jesetera. Za Slovenskú republiku deklaráciu podpísal minister životného prostredia Ján Budaj. Deklarácia vyjadruje víziu dunajských krajín spoločne spolupracovať v ochrane a manažmente vôd.

MŽP zvyšuje podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov

04.02.2022 Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pomáha samosprávam pri budovaní zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na výstavbu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans diskutoval s ministrom Jánom Budajom o zelenej premene Európy

03.02.2022 Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans navštívil Slovensko. Pri tejto príležitosti sa ako s prvým politikom na Slovensku stretol s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Počas pracovného obeda spoločne debatovali o zelenej premene Európy. Stalo sa tak symbolicky na rozhraní troch susediacich krajín – Slovenska, Rakúska a Maďarska, kde je v strede mohutného toku Dunaja jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum.

Do obnovy a záchrany mokradí treba investovať finančný, ľudský aj politický kapitál

02.02.2022 Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty, sú prebudúcnosť ľudstva životne dôležité. Majú nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy. Navyše pozitívny účinok týchto ekosystémov na mentálne aj fyzické zdravie človeka, obzvlášť v dobe pandémie, je nezaplatiteľný. Tohtoročnou témou svetového dňa mokradí, ktorý si dnes pripomíname, sú práve preto opatrenia na ich záchranu. Celosvetová kampaň sa zameriava na výzvu investovať finančný, ľudský a politický kapitál do záchrany svetových mokradí pred zmiznutím a na obnovu tých, ktoré sme zdegradovali.

Bratislava má od dnes prírodnú rezerváciu Vydrica

01.02.2022 Sústava chránených území na Slovensku sa opäť rozrástla. Práve dnes totiž nadobudlo platnosť nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica. Pre návštevníkov bratislavského lesoparku sa nič nezmení a aj naďalej môžu toto územie využívať na rekreáciu, či šport. Vyhlásenie prírodnej rezervácie presadil minister životného prostredia Ján Budaj. Cieľom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho a národného významu a živočíchov európskeho významu na jej území.

Zelená linka pomáha pri odpadových vodách

31.01.2022 Občania sa môžu na Zelenú linku ministerstva životného prostredia obrátiť s podnetmi, ktoré sa týkajú poškodzovania ochrany vôd. Časté sú podnety k znečisteniu podzemných vôd, vodných tokov, jazier, nefunkčných čistiarní odpadových vôd, nelegálneho vypúšťania žúmp, či nelegálnych vodných stavieb. Zelená linka za rok 2021 eviduje 188 podnetov z tejto oblasti. Viac ako 60 podnetov z nich sa týka nesprávneho nakladania s odpadovými vodami.

Pozvánka na online seminár OPK ŽP

28.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

MŽP: Odkalisko Poša je príkladom, kde ochrana životného prostredia zvíťazila nad podnikateľskými záujmami

27.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktoré potvrdilo, že postup Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v prípade preskúmania zákonných povinností prevádzkovateľa odkaliska Poša, bol správny a v súlade s platnými zákonmi.

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu: Slovensko je odhodlané splniť klimatické ciele a súčasne s tým podporiť transformáciu na výzvy 21. storočia

24.01.2022 Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré pomôžu v boji s klimatickou krízou. Ide predovšetkým o zákon o klíme a s ním súvisiacu implementáciu klimatického balíka Fit for 55, a novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Minister životného prostredia a predseda Rady vlády pre EDZ Ján Budaj zároveň využil príležitosť a informoval predstaviteľov zeleného fóra o výstupoch z neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila koncom minulého týždňa vo francúzskom Amiens.

Slovenskí jaskyniari si môžu pripísať ďalší úspech: archeologický objav na severe Slovenska

24.01.2022 Po tom, čo na konci roku 2020 objavili 250 m nových chodieb a siení v Demänovskej ľadovej jaskyni, slovenskí jaskyniari si môžu pripísať ďalší úspech. Ide o unikátny archeologický objav na severe Slovenska. Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) pri prechádzke v lese objavili na skalnej terase vo vápencovom masíve niekoľko jaskýň.

Slovensko je súčasťou debát k zelenému reštartu Európy v rámci začínajúceho francúzskeho predsedníctva

21.01.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj potvrdil európskym politickým špičkám odhodlanie Slovenska zmierňovať dopady klimatickej krízy a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Stalo sa tak počas spoločného pracovného obeda ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktorého sa zúčastnil aj eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičiusa tiež podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans. Podujatie pripravilo na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia Francúzsko, ktoré v januári prevzalo od Slovinska predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Minister Ján Budaj na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ: ide doslova o naše prežitie

20.01.2022 Európsky plán pre zelenú transformáciu – konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a chemikáliami,atiež projekt Fit for fifty five - to boli najdôležitejšie témy neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila vo francúzskom Amiens. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Reakcia MŽP na predstavenie aplikácie „OTVORENÉ DREVO“ rezortom pôdohospodárstva

20.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja dlhodobo upozorňuje na systémové riešenie kontroly ťažby dreva zo slovenských lesov a obchodovania s ním. Rezort životného prostredia už dávnejšie presadzoval, aby sa na kontrolu ťažby dreva použila účinná aplikácia, ktorú vytvorili a úspešne doteraz využívajú Vojenské lesy, patriace pod Ministerstvo obrany SR. MŽP v tejto súvislosti oceňuje aj úsilie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy SR a Národného lesníckeho centra presadiť férové a transparentné nakladanie s drevom.

V okolí Bratislavy pribudne prírodná rezervácia Vydrica prístupná verejnosti. Svoj program starostlivosti má už aj Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na juhovýchodnom cípe Slovenska

19.01.2022 Najkrajšie a najhodnotnejšie lesy Bratislavského lesoparku dostanú náležitú ochranu. Vládny kabinet dnes schválil nariadenie, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia (PR) Vydrica. Iniciátorom vyhlásenia prírodnej rezervácie (PR) Vydrica boli občianski aktivisti a Magistrát Bratislavy už v roku 2013. Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) začalo po doručení upraveného návrhu v apríli 2021 pripravovať kroky pre úspešné zavŕšenie tejto iniciatívy v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Okresným úradom Bratislava, bratislavským magistrátom, ale tiež vlastníkmi, resp. správcom lesných pozemkom – Mestskými lesmi v Bratislave, Lesmi SR a občianskymi združeniami. Návrh na vyhlásenie PR Vydrica a jej ochranného pásma predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. februára 2022.

Minister Ján Budaj a lesníci spolupracujú pri reforme národných parkov

19.01.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj v utorok prijal zástupcov lesníckej iniciatívy „Nemôžeme mlčať“, ktorí upozorňujú na riziká nehospodárnosti a korupcie v štátnom podniku Lesy SR, ktorého časť má prejsť pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Spoločného stretnutia sa zúčastnili aj štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana a Michal Kiča. MŽP plánuje trvalo spolupracovať so všetkými odborníkmi z oblasti prírode blízkeho lesného hospodárenia pri transformácií národných parkov.

V Pieninách sa uskutočnilo zimné sčítanie vodného vtáctva

17.01.2022 Uplynulý víkend sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Do podujatia sa zapojil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča. Spolu s riaditeľom Pieninského národného parku Vladimírom Klčom zmapovali približne 8 kilometrový úsek popri rieke Poprad.

Novela zákona o držbe vzácnych zvierat vyšla v zbierke zákonov, do platnosti vstúpi 1. februára

14.01.2022 Dnes vyšla v Zbierke zákonov SR novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES), ktorú schválil parlament 9. decembra 2021. Platnosť nadobudne 1. februára tohto roku. Odvtedy bude zakázané nadobudnúť do súkromného chovu nové jedince mačkovitých šeliem, primátov a medveďov.

Minister Budaj na pracovnom obede s generálnym tajomníkom OECD

13.01.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj sa dnes v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zúčastnil pracovného obeda s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom.

Minister Budaj diskutoval o záveroch konferencie COP 26 s britským veľvyslancom aj aktivistami

10.01.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes na pozvanie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigela Bakera navštívil britské veľvyslanectvo, kde sa stretli aj so zástupcami iniciatívy Klíma ťa potrebuje. V rámci stretnutia diskutovali o záveroch Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy COP (Conference of the parties) 26, ktorá sa konala v škótskom Glasgowe. Súčasťou rozhovorov bol aj postoj aktivistov k uzavretiu dohody o globálnom znížení emisií metánu o 30 percent do roku 2030 či zastaveniu odlesňovania v rovnakom termíne.

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

03.01.2022 Zálohový systém na nápojové plastové fľaše a plechovky v prvý pracovný deň nového roka symbolicky odštartoval minister životného prostredia Ján Budaj, v spolupráci so zástupcami Správcu zálohového systému. Slovensko sa tak ako prvé v regióne úspešne zaradí k európskym krajinám ktoré motivujú k zodpovednejšiemu správaniu a efektívne riešia problém s voľne pohodeným odpadom.

Rok 2021 je rokom zlomu v postoji voči ochrane životného prostredia

03.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dosiahlo takú podporu verejnosti a odborných aj spoločenských autorít, že sa v roku 2021 podarilo presadiť aj to, čo bolo desaťročia považované za tzv. nepresaditeľné.

Nový rok sa dá osláviť aj bez ohrozenia prírody

29.12.2021 Používanie zábavnej pyrotechniky je v národných parkoch či iných chránených územiach zo zákona zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na silvestrovské oslavy. Ľudia, ktorí žijú v chránených územiach, sú napriek tomu každý rok svedkami porušovania tohto zákazu. Následkom novoročných osláv môže byť úhyn vyplašených zvierat, ich zranenie, dezorientovaný útek, ale aj znečistenie podzemných vôd ťažkými kovmi.

Rybári budú môcť za určitých podmienok plašiť a strieľať kormorány

21.12.2021 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma citlivo problémy rybárov, ktoré im spôsobujú nálety kormoránov. V tejto súvislosti MŽP rozhodlo o udelení výnimky na odstrel a rušenie zákonom chráneného morského vtáka na žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu. Celý proces sa riadil správnym konaním a MŽP ho nijakým spôsobom nezdržovalo.

Reakcia MŽP na vyjadrenia ZMOS v súvislosti s chýbajúcou vodárenskou infraštruktúrou v obciach

20.12.2021 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) súhlasí s vyjadreniami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o nevyhnutnosti rozširovať vodárenskú a kanalizačnú sieť, zvýšiť komfort obyvateľov miest a obcí a tiež zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. MŽP však odmieta obvinenia z nečinnosti. Tempu rozvoja vodárenskej infraštruktúry v slovenských mestách a obciach pomôžu legislatívne zmeny a viac peňazí, ktoré presadzuje MŽP.

Slovensko ako líder celoeurópskej iniciatívy na ochranu pôdy na Rade ministrov pre životné prostredie

20.12.2021 Slovensko vníma pozitívne pokrok v oblasti ochrany pôdy, osobitne z pozície lídra - iniciátora výzvy pre posilnenie ochrany pôdy a predloženia nových účinných návrhov zákonov o pôde na úrovni Európskej únie (EÚ). K výzve Slovenskej republiky sa pripojilo ďalších 10 členských krajín. Výzva bola adresovaná Európskej komisii v nadväznosti na pripravovanú Stratégiu EÚ pre pôdu, ktorá bola zverejnená v novembri. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť zásoby uhlíka v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnovovať degradovanú krajinu a pôdu a zabezpečiť, aby všetky pôdne ekosystémy EÚ boli do roku 2050 zdravé.

Minister Ján Budaj: Spravodlivosti pri vyšetrovaní únosu prezidentovho syna už nič nestojí v ceste

16.12.2021 Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes rozhodol o pokračovaní trestného konania v prípade Mečiarových amnestií, ktoré sú krvavou škvrnou v dejinách Slovenskej republiky. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vlieva nádej v spravodlivosť a právoplatné odsúdenie zločinov spáchaných v 90-tych rokoch 20. storočia. Konkrétne ide o násilné zavlečenie Michala Kováča ml., syna vtedajšieho prezidenta, do cudziny v auguste 1995, ale aj o ďalšie zločiny, ktoré súvisia s násilným zavlečením. Dnes si opätovne Ján Budaj, minister životného prostredia, pripomenul s Igorom Matovičom, predsedom hnutia OĽANO, Annou Remiášovou, poslankyňou Národnej rady SR, matkou zavraždeného Róberta Remiáša a vyšetrovateľom násilného zavlečenia Petrom Vačokom, že organizátori a vykonávatelia únosu a vraždy neboli doteraz potrestaní.

Čisté Slovensko potrebuje silu občianskych a podnikateľských iniciatív

16.12.2021 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) víta iniciatívy podnikateľov, ktoré podporujú plán očistiť Slovensko od odpadu. Slovenská príroda je stále zaplavená nelegálnymi skládkami a plastovým odpadom. Envirorezort podporuje uvedomelé iniciatívy, ktoré podporujú snahu zbaviť Slovensko čiernych skládok. Okrem občianskych združení kampane realizujú aj obchodné reťazce, ktoré sú presvedčené, že aj zákazník vie oceniť spoločenskú zodpovednosť podnikateľských subjektov. S vítanou iniciatívou práve začal obchodný reťazec pod názvom „Upracme si Slovensko“. Kampaň ministerstva Čisté Slovensko vytvorí priestor pre koordinovanie a podporu podobných kampaní a fungovať bude počas celého roku 2022. Jej cieľom bude odstrániť čo najviac čiernych skládok a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v mestách a obciach Slovenska na úrovni 21. storočia.

Slovenské národné parky posúvame do 21. storočia

15.12.2021 Historický moment pre ochranu prírody na Slovensku. Plénum Národnej rady Slovenskej republiky schválilo poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody, ktorá zabezpečí ochranu národných parkov. Novela zákona umožní právnu subjektivitu našich národných parkov a tiež sociálno-ekonomický rozvoj regiónov Slovenska. Reformné zmeny v riadení národných parkov presadzuje ministerstvo životného prostredia pod vedením Jána Budaja.

Minister Budaj apeluje na ľudí, aby boli v prírode aj v zime opatrní

14.12.2021 Ministerstvo životného prostredia vyjadruje ľútosť nad úmrtím dvoch skialpinistov, ktorí zahynuli v pondelok 13. decembra pri zosuve lavíny v Národnom parku Veľká Fatra.
Lavína zasypala dvojicu skialpinistov, spustila sa medzi Krížnou a Frčkovom smerom do Suchej doliny. Svedkovia udalosti okamžite po zosuve lavíny privolali na miesto Horskú záchrannú službu a začali prehľadávať lavinište. Podľa Správy Národného parku Veľká Fatra bol pohyb skialpinistov v súlade s návštevným poriadkom národného parku.

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

13.12.2021 Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ. V poradí 6. výzva EUKI na predkladanie návrhov na projekty bude prebiehať od 23. novembra 2021 do 12. januára 2022.
Všetky informácie vrátane prihlášok sú dostupné na webovom sídle EUKI

Do konca budúceho roka budeme zálohovať 60 percent PET fliaš a plechoviek

09.12.2021 Ministerstvo životného prostredia si pri návratnosti jednorazových nápojových obalov v systéme zálohovania položilo vyššie ciele. Tie sú pretavené do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Namiesto pôvodnej 77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.

Koniec držby vzácnych zvierat v zajatí, súkromné chovy si ich ale môžu ponechať na dožitie

09.12.2021 Držba mačkovitých šeliem, medveďov a primátov v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou. Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Reakcia MŽP na vyjadrenia ZMOS v súvislosti s riešením odstraňovania čiernych skládok

09.12.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje výzvu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a v tejto súvislosti sa stretne s jej predsedom, aby spoločne pripravili kampaň za vyčistenie Slovenska.

Zelená linka je nápomocná pri odstraňovaní nelegálnych skládok

09.12.2021 Zelená linka zriadená pre informovanie a pomoc v oblasti životného prostredia pomohla odstrániť nelegálnu skládku komunálneho odpadu v obci Kaplna v okrese Senec. Tá sa nachádzala na pozemku vzdialenom približne 50 metrov od posledného rodinného domu v obci. V zadnej časti pozemku boli pohodené plastové fľaše, obaly od chemikálií, nábytok, či rôzny iný odpad, ktorý sa pri veternom počasí rozfúkaval do okolia. Zelenú linku preto e-mailom začiatkom roka kontaktoval znepokojený obyvateľ obce. Tá sa okamžite začala podnetom zaoberať.

Slovensko sa v reforme národných parkov inšpiruje aj príkladom z Poľska

06.12.2021 Správne fungujúce národné parky prinášajú rozvoj regiónov, podporujú udržateľný turizmus, zamestnávajú stovky pracovníkov a predovšetkým zachovávajú prírodné dedičstvo pre ďalšie generácie. Príkladom pre Slovensko je v tomto smere aj Poľsko s 23 národnými parkami, pričom každý z nich zabezpečuje správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Na pozvanie Małgorzaty Golińskej, štátnej tajomníčky Ministerstva klímy a životného prostredia Poľska, sa vo Varšave konalo bilaterálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Michalom Kičom. Hlavnou témou debaty bola výmena skúseností s riadením národných parkov, ale aj pripravovaných zmenách v oblasti posilnenia ochrany prírody a biodiverzity medzi oboma partnermi. Aj Poľsko pripravuje osobitný zákon o národných parkoch.

Historická spolupráca pri obnove rodinných domov s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

03.12.2021 Zelenému reštartu Slovenska pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým vyše pol miliardy eur na obnovu rodinných domov. Počíta sa s energetickou obnovou 30 tisíc domov. V tejto súvislosti bude potrebná finančná spoluúčasť zo strany domácností. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uzavrelo spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) Memorandum o porozumení pri realizácii obnovy rodinných domov.

Reakcia MŽP na vyjadrenia Klubu 500 k novele zákona o environmentálnych záťažiach

03.12.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) presadzuje systémové zmeny a spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Z pohľadu MŽP je kľúčové, aby sa majitelia toxických skládok, brownfieldov a ďalších znečistených území nemohli ďalej zbavovať svojej zodpovednosti. Minister životného prostredia Ján Budaj je presvedčený, že poslanci parlamentu prelomia veto prezidentky SR pri novele zákona o environmentálnych záťažiach. Schváliť novelu odporúčal poslancom NR SR aj Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Pri opakovanom schválení zákona sa „za“ vyjadrilo 89 poslancov.

Ochrana prírody bola dominantnou témou ministrov V4, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska

03.12.2021 Ministri krajín Vyšehradskej štvorky a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska diskutovali v rámci videokonferencie o ochrane lesov, podpore zachovania biodiverzity, ale tiež o lepšej ochrane včiel, či vytvorení novej spoločnej environmentálnej značky „Vyšehrad“. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaní minister životného prostredia Ján Budaj.

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia zaslala formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

02.12.2021 Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby EK odoslalo svoju odpoveď na formálne oznámenie.

Z ochrany lesov na Spiši profitujú aj súkromní vlastníci

02.12.2021 Fungujúce národné parky prinášajú prosperitu regiónom a zvyšujú kvalitu života ľudí na vidieku. Presviedčajú sa o tom aj súkromní vlastníci lesov pri Kežmarku a Spišskej Belej, ktorí využili možnosť čerpania finančnej podpory zo strany Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o významný príklad spolupráce lesníkov a štátnych ochranárov, keď spoločne prispievajú k adaptácii lesných ekosystémov na zmenu klímy na územiach NATURA 2000.

Dotácie z Envirofondu budú dostupnejšie

02.12.2021 Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu bude jednoduchšie a prehľadnejšie. Prostriedky fondu pôjdu prioritne na ochranu a starostlivosť o životné prostredie v súlade s Envirostratégiou 2030. Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní legislatívnu zmenu z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá novelizuje zákon o Environmentálnom fonde a tiež zákon o obchodovaní s emisnými kvótami.

Dôsledné triedenie a recyklácia odpadu znížia tlak na skládkovanie

26.11.2021 Podporovať triedenie odpadu priamo pri zdroji, recyklovať odpady a výrazne znížiť skládkovanie odpadov je prioritou ministerstva životného prostredia. Slovensku pomôže éru skládkovania a poškodzovania životného prostredia ukončiť strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025. V tejto súvislosti predstavil minister životného prostredia Ján Budaj kroky, ktoré posunú Slovensko k modernej a čistejšej krajine.

Poriadok pri prevádzke verených vodovodov a verejných kanalizácií

25.11.2021 Poslanci parlamentu schválili dôležitú legislatívu z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá prináša zásadné zmeny pre vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po 12-tich rokoch ide o prvú veľkú novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá rieši komplexne problematiku vodárenskej infraštruktúry a ukladá nové práva a povinnosti pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a tiež pre odberateľov pitnej vody a producentov odpadových vôd. Legislatívnu zmenu podporilo 92 poslancov parlamentu.

Minister Budaj presadil dôležité zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu odpadu a zároveň obmedzia skládkovanie

24.11.2021 Slovensko má cieľ do roku 2025 dosiahnuť 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu. Splniť tieto ciele pomôžu jasné pravidlá v odpadovom hospodárstve. Vládny kabinet v tejto súvislosti schválil strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025 z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý posunie Slovensko k modernej a čistejšej krajine.

Trojhraničie na sysľovských poliach je opäť dostupné po novovyznačenej turistickej trase

24.11.2021 Trojhraničie Slovenska, Rakúska a Maďarska v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia je opäť prístupné pre návštevníkov po novovyznačenej turistickej trase. Ide o citlivé územie, kde našli útočište dva najviac ohrozené, plaché vtáčie druhy na Slovensku (drop a sokol kobcovitý), preto je dôležité, aby návštevníci vstupovali na územie iba po týchto turistických chodníkoch. Lokalita však bola doteraz návštevníkom neprístupná z dôvodu, že krátky úsek trasy, ktorý viedol ponad diaľnicu v Maďarsku bol v rámci protipandemických opatrení uzavretý.

Bezpečnosť a plynulosť vodnej dopravy zvyšujú nové gabčíkovské vráta v inovovanej a modernizovanej plavebnej komore

23.11.2021 Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo boli v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Od ich spustenia do prevádzky sa plavebnými komorami preplavilo vyše 400-tisíc lodí. Teraz vďaka európskemu projektu prešla modernizáciou pravá plavebná komora, ktorá opäť slúži medzinárodnej vodnej doprave. Vynovenú pravú plavebnú komoru oficiálne odovzdal do užívania minister životného prostredia Ján Budaj, spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy a výstavby Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Vladimírom Kollárom.

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

22.11.2021 Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. Napriek tomu je emisná náročnosť priemyslu enormne vysoká. Slovensko je v tomto smere šiesta najhoršia krajina v rámci celej EÚ. O tom, akým spôsobom by sa mal priemysel vydať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, diskutoval dnes minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Líviou Vašákovou a tiež odborníkmi a zástupcami priemyslu na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave.

Úspešná medzirezortná spolupráca prinesie občanom lepšie služby na okresných úradoch

22.11.2021 Okresné úrady majú nezastupiteľnú úlohu v ochrane životného prostredia, či už ide o ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo o ochranu pred povodňami. Keďže z hľadiska ochrany prostredia ide o mimoriadne významné právomoci, je nevyhnutná úzka spolupráca odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR), ktoré ich metodicky a odborne usmerňuje. Ministerstvo dnes zorganizovalo stretnutie vedúcich odborov s vedením a vedúcimi zamestnancami envirorezortu.

Reakcia MŽP na zistenia NKÚ v súvislosti s nedostatočnou podporou ochrany životného prostredia z Envirofondu

19.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa stotožňuje s vyjadreniami Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s nedostatočným potenciálom využívania financií a netransparentným systémom hodnotenia žiadostí na Envirofonde. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že ide o problémy predchádzajúcich vlád. Nové vedenie Environmentálneho fondu pripravilo výrazné zrýchlenie čerpania peňazí na projekty samospráv najviac postihnutých znečistením životného prostredia, obzvlášť pri dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a dôsledne kontrolovať využívanie financií.

Ministerstvo životného prostredia SR odsudzuje klamstvá Zväzu spracovateľov dreva SR

18.11.2021 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vníma iniciatívu skupiny lesníkov „Spoločne pre lesy“, ktorá navrhuje, aby sa na ŠOP SR nepresunula iba časť lesov v národných parkoch, ale celý štátny podnik Lesy SR. MŽP SR sa k tejto iniciatíve vyjadrí až po komplexnom zvážení dôsledkov tohto návrhu. V tejto chvíli ale musíme odsúdiť nátlakový a neférový útok Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) na iniciatívu lesníkov „Spoločne pre lesy“. Súčasne s tým envirorezort odmieta lži, ktoré navŕšili predstavitelia ZSD SR (podpísaný PhDr. Peter Zemaník) v súvislosti s MŽP SR.

Satelitné snímky potvrdzujú úbytok lesov na Slovensku

18.11.2021 Za posledné 4 roky narástol priemerný ročný úbytok lesa takmer o štvrtinu. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý porovnával stratu lesa v rokoch 2017 až 2020 s rokmi 2001 až 2016. Vysoké odlesnenie zaznamenal medzi rokmi 2017 až 2020 Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra, kde sa priemerná ročná strata lesa zvýšila 3 resp. 4-násobne.

Na výročie Nežnej revolúcie minister ocenil enviroaktivistov

17.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj po druhý raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore. Pätica laureátov si z rúk ministra prevzala ocenenie priamo na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Deň boja za slobodu a demokraciu, teda na 32. výročie Nežnej revolúcie.

Nová prírodná rezervácia pri Bratislave bude prístupná verejnosti

16.11.2021 Druhová pestrosť Devínskej Kobyly je ovplyvnená unikátnym prepojením karpatského oblúka a panónskeho bioregiónu. Svoj domov tu majú desiatky druhov chránených rastlín a živočíchov, vrátane vzácnych orchideí či motýľov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá zabezpečí tomuto najjužnejšiemu výbežku Malých Karpát náležitú ochranu a zároveň nastaví jasné pravidlá pre turistov, lesníkov či poľovníkov. MŽP v tejto súvislosti zverejnilo predbežnú informáciu k vyhláseniu prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Minister Ján Budaj prijal úspešných mladých reportérov

12.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj prijal žiakov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko v programe Mladí reportéri pre životné prostredie. Počas neformálneho stretnutia sa mladí žurnalisti zaujímali o také závažné a citlivé otázky, ktoré by v ideálnom svete nemali znepokojovať najmladších. Minimalizácia odpadu, život vtákov na sídlisku, miznutie ohrozených druhov hmyzu a starých pôvodných odrôd stromov čivplyv pandémie na životné prostredie. To sú témy, ktoré priniesli zvedavým a aktívnym mladým reportérom v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto.

Klimatická konferencia v Glasgowe je takmer na konci. Minister Budaj rokoval s poprednými lídrami OSN a EÚ

12.11.2021 Zníženie emisií metánu, ktorý je nebezpečnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý, najmenej o 30 % do roku 2030, zastavenie odlesňovania planéty, ale aj potvrdenie európskej pozície ako svetovej jednotky v boji s klimatickou krízou. To sú najdôležitejšie závery klimatickej konferencie, ktorá sa končí v škótskom Glasgowe. Otvorené zostali otázky klimatického financovania, adaptácie alebo nahlasovania emisií skleníkových plynov vypustených do ovzdušia. Minister životného prostredia Ján Budaj sa na klimatickom samite zúčastnil dôležitých vyjednávaní. V tejto súvislosti absolvoval minister sériu bilaterálnych rokovaní s poprednými predstaviteľmi OSN a EÚ. Témou rokovaní bola klimatická kríza, zastavenie odlesňovania, znižovanie emisií skleníkových plynov a tiež prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov

12.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boji proti skládkovaniu a v tejto súvislosti poskytne 10 mil. eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ministri Budaj a Vlčan vyzývajú k zodpovednejšej ochrane pôdy

11.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan adresovali výzvu popredným predstaviteľom Európskej únie. Dôvodom je zabrániť degradácii a úbytku pôdy a tiež nastaviť jasné pravidlá ochrany pôdy na celoeurópskej úrovni. Vďaka úsiliu slovenských ministrov sú pod výzvou podpísaní aj ďalší 12-ti európski ministri zodpovední za ochranu životného prostredia, lesov a pôdy.V čase klimatickej krízy zohráva pôda dôležitú úlohu – zadržiava vodu v prírodnom prostredí a je najväčšou suchozemskou zásobárňou uhlíka.

Spravodlivosť pri odstraňovaní envirozáťaží

09.11.2021 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili legislatívnu zmenu, ktorá pomôže zbaviť Slovensko starých toxických skládok a pomôže ochrane životného prostredia a zdravia miliónov slovenských občanov. Novela zlepší spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Za poslaneckú novelu zákona o environmentálnych záťažiach hlasovalo 95 poslancov parlamentu.

V Glasgowe pokračujú rokovania s cieľom zmierniť klimatickú krízu

05.11.2021 Klimatická konferencia v škótskom Glasgowe (COP 26) pokračuje expertnými vyjednávaniami. Po tom, ako svetové veľmoci, ale aj krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili zastavenie odlesňovania, zúčastnené delegácie hľadajú efektívny spôsob, ako budú jednotlivé krajiny nahlasovať emisie skleníkových plynov, vypustených do ovzdušia.

Ľudia zo zemplínskeho trojuholníka smrti sa dočkali. Štát začal s likvidáciou PCB sudov

05.11.2021 Zdravie a životy desaťtisíce ohrozených ľudí žijúcich v blízkosti jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku spojili ministerstvá životného prostredia a vnútra. Po 30-tich rokoch ignorovania štátnych inštitúcií a odkladov sa začalo s vyberaním toxických PCB látok z tzv. Ošipárne v areáli Chemka Strážske a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Minister životného prostredia Ján Budaj si spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom prezrel začaté práce.

Pralesy Slovenska dostanú najvyššiu ochranu

03.11.2021 Najcennejšie prírodné lesy Slovenska sa vyvíjali stovky až tisícky rokov do dnešných čias. Vďaka aktivite občianskych iniciatív a dohode štátnych inštitúcií zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Vládny kabinet schválil nariadenie, ktorým sa vyhlási 76 prírodných rezervácií pod zjednocujúcim názvom Pralesy Slovenska. Najvyšší, piaty stupeň ochrany dostane takmer 6,5 tisíc hektárov pralesov. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý týmto krokom vyhovel požiadavke signatárov petície „Dajme pralesom 5-ku“. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021.

Bez plastov na verejných podujatiach i v štátnej správe

03.11.2021 Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dnes ju schválili poslanci parlamentu.

Investície z Plánu obnovy a reforma národných parkov umožnia rozvoj regiónu Polonín

02.11.2021 Povinnosťou zodpovednej vlády je ponúknuť regiónu alternatívu. Reforma národných parkov podporená investíciami aj z Plánu obnovy a odolnosti, môže zásadne prispieť k riešeniu regionálnych problémov v okrese Snina, ktorými sú prevažne klesajúca zamestnanosť, vyľudňovanie či nedostatok vody na území Polonín. Okrem adaptácie na zmenu klímy, budú reformované národné parky schopné výrazne prispieť k rozvoju vidieka a využitiu regionálneho kultúrneho a prírodného bohatstva. Dnes o projektoch, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti v Národnom parku Poloniny, diskutoval predseda vlády SR Eduard Heger, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

64 dní do spustenia zálohového systému na Slovensku

28.10.2021 Slovensko sa ako prvá krajina v regióne pridá k tým európskym štátom, ktoré nebudú mať voľne pohodený odpad z plastových fliaš a plechoviek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana dnes na tlačovej konferencii informoval o aktuálnej fáze príprav na spustenie zálohového systému.

Vláda podporuje reformu národných parkov

27.10.2021 Po tom, čo akademická a vedecká obec vyjadrila svoju jednoznačnú podporu reforme národných parkov, novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí národným parkom náležitú ochranu, dnes jednomyseľne odobrila aj vláda SR. Prvým krokom reformy je právna subjektivita pre správy národných parkov a prevod správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch pod Štátnu ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, predložil pred vládu minister životného prostredia Ján Budaj.

Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

27.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy. Vďaka projektom, financovaných z Nórskych fondov, sa obnoví 21 mokradí v 6-tich krajoch Slovenska a tiež sa zvýši povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

25.10.2021 Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky, podpísal s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuelom Vlčanom Memorandum o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o dohodu dvoch kľúčových ministerstiev pri presadzovaní záujmov ochrany prírody a pozdvihnutia života ľudí v regiónoch Slovenska.

95 miliónov € na Prechod na čistú energiu

25.10.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE dáva do pozornosti otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027 – podprogram Prechod na čistú energiu.

Odborná verejnosť a vedci podporujú reformu národných parkov

23.10.2021 Ďakujeme odbornej verejnosti a vedcom, že stoja za reformou národných parkov. Vážime si vašu podporu. Prikladáme celé znenie listu, ktorý bol adresovaný poslancom NRSR a Ministerstvo životného prostredia SR ho dostalo na vedomie.

MŽP odštartovalo diskusie venované podpore zdieľania a využívania priestorových údajov v životnom prostredí a eGovernmente

22.10.2021 V súvislosti s projektom ESPUS spustilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sériu debát zameraných na zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov, či služieb. Na odbornej online konferencii so zastúpením Európskej komisie a príspevkami z Českej a Slovenskej republiky bol prezentovaný aktuálny stav budovania Európskej i národných infraštruktúr priestorových informácií a adresované výzvy a príležitosti v tejto oblasti. K diskusii sa pripojilo viac ako 100 účastníkov, čo potvrdilo aktuálnosť tém a potrebu hľadania najvhodnejších riešení.

Minister Budaj podporuje účinnejšiu ochranu lesov

22.10.2021 Ochranári a občianski aktivisti odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky vyše 105 000 podpisov za účinnejšiu ochranu lesov, aby sa zvýšila plocha prirodzených lesov.

Minister Budaj získal podporu vedcov pri reforme ochrany prírody

20.10.2021 63 vedcov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít naprieč Slovenskom adresovalo žiadosť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby zohľadnili pri hlasovaní vedecký hlas, odborné fakty a podporili reformu národných parkov na Slovensku. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje širokú zhodu odborníkov, ktorí prinášajú do diskusie o budúcnosti národných parkov vecné argumenty a nie politikárčenie. Stalo sa tak symbolicky, na Medzinárodný deň stromov.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

18.10.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dnes, 18. 10. 2021, slávnostne otvorila v Spišskej Novej Vsi stále pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice, čím strategicky posilnila svoju územnú pôsobnosť v regióne, ktorý má veľké prírodné bohatstvo a ktorý si prirodzene vyžaduje aj zvýšenú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. K tomu, aby SIŽP mohla rýchlo a efektívne uplatňovať svoje zákonné kompetencie pri objasňovaní environmentálnych deliktov, prispeje aj navýšenie počtu inšpektorov.

Zodpovedné správanie sa samospráv je kľúčom k čerpaniu dotácií

18.10.2021 Ministerstvo životného prostredia SR podporuje výstavbu kanalizácií, vodovodov a čistiarní odpadových vôd prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu. V roku 2022 pôjdu na tento účel desiatky miliónov eur z prostriedkov fondu. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád má pri schvaľovaní projektov samospráv, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie komfortu obyvateľov, prioritu spravodlivosť a transparentnosť.

Reakcia ministra životného prostredia Jána Budaja na vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára v súvislosti so stiahnutím návrhu novely zákona o ochrane prírody

15.10.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj stojí za reformou národných parkov. Náhle odstúpenie nebolo zo strany predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára vecne odôvodnené. Fakty, na ktoré sa odvolával, napr. vo veci výmery spomínaných lesov, boli mylné.

Náhodná ťažba ohrozuje biotopy v národných parkoch

15.10.2021 Za posledných 20 rokov ubudlo zo slovenských lesov ročne v priemere 11-tisíc hektárov staršieho lesa. Náhodná ťažba predstavuje viac ako 50 percent z celkového objemu ťažby lesa. K najväčšiemu odlesneniu došlo za tieto roky na území najstaršieho národného parku na Slovensku – Tatranského národného parku (TANAP), kde do roku 2016 zmizla takmer tretina lesa a tiež na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), kde v tom istom období ubudlo 16 percent lesa. Paradoxne v národných parkoch bola strata dospelého lesa oproti iným územiam v rokoch 2000 až 2016 dvojnásobná, pričom hlavnou príčinou bola práve náhodná ťažba.

Reakcia MŽP na kritiku niektorých samospráv v súvislosti údajnou likvidáciou slovenských regiónov

15.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) rozumie potrebám samospráv, ktoré dlhé roky zápasia s chýbajúcou kanalizačnou a vodovodnou sieťou, nefungujúcim odpadovým hospodárstvom a tiež chýbajúcou územnoplánovacou dokumentáciu, ktorá by určila jasné pravidlá rozvoja miest a obcí. Zásadne však odmieta tvrdenia, že nepočúva hlas samospráv pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia. Zákony musia platiť rovnako pre primátorov, starostov, ako aj všetkých občanov Slovenska.

MŽP pripravilo debatu ako zlepšiť zber elektroodpadu

14.10.2021 Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali dnes na pôde Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana, zástupcovia výrobcov, samospráv, Republikovej únie zamestnávateľov a tretieho sektora.

Medzinárodný deň elektroodpadu si MŽP pripomína pomocou občanom

13.10.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje obehové hospodárstvo a v tejto súvislosti ponúka obyvateľom Bratislavy možnosť využiť kontajner na zber drobného elektroodpadu. Červeno-biela zberná nádoba na drobný elektronický odpad je umiestnená pred budovou ministerstva na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave do 21. októbra 2021. MŽP si týmto spôsobom pripomína Medzinárodný deň elektroodpadu, ktorý bude 14. októbra.

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

13.10.2021 Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.

Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027 - online workshop

13.10.2021 Dňa 12. októbra 2021 sa uskutočnil ďalší (v poradí už piaty) online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska a vyhodnotenie zaslaných pripomienok.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - cieľ 1.2.3

12.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - cieľ 1.2.1 a 1.2.2

11.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

MŽP bilancuje svoju historicky prvú misiu na Expo Dubaj

08.10.2021 Témy ochrany klímy, biodiverzity a životného prostredia, zelené inovatívne projekty slovenských podnikateľov, ktoré zviditeľnili Slovensko na najväčšej svetovej výstave a tiež nadviazanie nových diplomatických vzťahov. To sú najdôležitejšie body slovenskej misie na Expo Dubaj 2020, ktorú viedol minister životného prostredia Ján Budaj. Výsledkom podnikateľskej misie ministerstva životného prostredia (MŽP SR) je aktívna účasť 8-mich spoločností, 25 predstaviteľov firiem, viac ako 32 biznisových stretnutí a 2 odborné workshopy pre verejnosť a potenciálnych obchodných partnerov. Ďalšie 2 workshopy sa v slovenskom pavilóne uskutočnia v priebehu nasledovných dní.

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie: klimatická reforma nesmie viesť k energetickej chudobe

07.10.2021 V Luxemburgu sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie k zelenej transformácii, prvé počas slovinského predsedníctva. Ministri členských štátov EÚ podrobne diskutovali o reforme klimaticko-energetických právnych predpisoch (Fit for 55), znižovaní emisií skleníkových plynov a tiež o zvyšovaní odolnosti lesov a ochrane biodiverzity. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

06.10.2021 Najaktuálnejšou témou v ochrane prírody na Slovensku je reforma národných parkov, ktorej cieľom je zabrániť strate biodiverzity a podporiť ekosystémové služby v 9-tich najvzácnejších územiach Slovenska. O pripravovaných reformných opatreniach, ktoré pomôžu ochrane životného prostredia, diskutoval v Luxemburgu štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča s európskym komisárom pre životné prostredie Virginijusom Sinkevičiusom. Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody, vníma ho ako dôležité opatrenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a príležitosť pre splnenie svojich záväzkov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Spaľovanie zahraničného rádioaktívneho odpadu bude minulosťou

06.10.2021 V pléne Národnej rady SR dnes prešiel zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu určeného na spaľovanie. Za novú legislatívu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o životnom prostredí a tiež zákon o radiačnej ochrane, hlasovalo 84 zákonodarcov.

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027 - online workshop

06.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska usporiada dňa 12. októbra 2021, o 13.00 – 15.00 hod online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027.

Delegácia MŽP SR skúmala udržateľný vodný manažment v praxi

05.10.2021 Minister životného prostredia SR spolu so slovenskou delegáciou mali možnosť nahliadnuť v Dubaji do areálu Medzinárodného centra pre biosalinové poľnohospodárstvo (ICBA). Delegáciu spolu s Jánom Budajom na prehliadke sprevádzal slovenský veľvyslanec SAE Michal Kováč a senior manažér neziskového centra ICBA Charbel Tarraf. Víziou ICBA je zaistiť udržateľné živobytie, potravinovú bezpečnosť pre všetkých, ktorí žijú v okrajovom prostredí a využiť pri tom všetky alternatívne vodné zdroje.

MŽP SR spoločne s Dubajskou obchodnou komorou o podpore podnikateľskej komunity

04.10.2021 Program Dubajskej obchodnej komory (DOK) je na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 jednou z najdôležitejších udalostí. Minister životného prostredia SR Ján Budaj otvoril príhovor na prvej diskusii za účasti vicepremiéra globálnej udržateľnosti PepsiCo Robertom Barieri, medzinárodného generálneho riaditeľa Mace Davendrom Dabasiom, vedúcim energetiky Blízkeho východu a Afriky Siemens Energy Manuelom Kuehnom a iných svetových lídrov. Víziou DOK-u je byť do konca roku 2021 najlepšou komorou na svete a byť podporou pri konkurencieschopnosti a rastu v podnikaní.

Minister Ján Budaj otvoril diskusiu na vysokej úrovni o Európskej zelenej dohode

04.10.2021 Minister životného prostredia SR Ján Budaj na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 otvoril odbornú debatu zameranú na Európsku zelenú dohodu (EGD), ktorú organizuje Európska únia (EÚ) vo Švédskom pavilóne. K budúcnosti európskeho kontinentu v globálnom kontexte sa minister za panelovým stolom stretol s veľvyslancom EÚ v Spojených Arabnských Emirátoch (SAE) Andrea Matteo Fontana, generálnym švédskym komisárom Jan Thesleffom, komisárkou EÚ pre inovácie Mariya Gabriel, ministerkou energetiky z Cypru Natasa Pilides a ďalšími vysoko postavenými funkcionármi zo sveta.

MŽP SR začalo svoju misiu na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020

03.10.2021 Svetové špičky sa stretli na jednom mieste s jednou témou – Klíma a biodiverzita. Tento týždeň sa otvorili brány dlho očakávanej výstavy Expo Dubaj 2020. Slovenský pavilón navštívil minister životného prostredia Ján Budaj so svojou delegáciou, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva Richadrom Sulíkom a veľvyslancom Slovenska v Spojených Arabských Emirátoch Michalom Kováčom. Minister prišiel do Dubaja s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a otvoriť významné diskusie. V Slovenskom pavilóne svoje miesto našla aj podnikateľská „enviro“ misia.

MŽP k emisným kvótam a Environmentálnemu fondu

02.10.2021 Energetické a priemyselné podniky, letecké spoločnosti a tiež prevádzky, ktoré sú účastníkmi európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami – EU ETS, si musia nakupovať emisné kvóty na trhu v prípade, ak ich emisie prekročia výšku bezplatne pridelených kvót. Cena emisných kvót však v poslednom období výrazne rastie, čo znečisťovateľom spôsobuje zvýšené náklady. Envirofond časť peňazí posiela aj znečisťovateľom. Na financovanie schémy štátnej pomoci na podporu oprávnených prevádzok, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, tzv. kompenzácie nepriamych nákladov, vyplatil Environmentálny fond v roku 2020 celkovo 4 mil. eur. Kompenzácia bola vyplatená 10-tim oprávneným príjemcom, pričom najvyššia vyplatená suma bola vo výške 1,8 mil. eur.

Poslanci parlamentu podporili triedenie a recykláciu odpadov

30.09.2021 Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Za novú legislatívu zahlasovalo 79 poslancov.

Jednorazové plasty sa nemajú používať v štátnej správe ani na verejných podujatiach

30.09.2021 V pléne NR SR dnes prešli prvým čítaním ďalšie 2 návrhy zákonov z dielne Ministerstva životného prostredia SR – ide o tzv. transpozičnú novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]