hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredie sa má posudzovať podľa zákona

ilustračný obrázok

Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania.

Minister životného prostrediam Ján Budaj ešte minulý rok nariadil preskúmanie zákonnosti postupu rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemá posudzovať v procese EIA. Po komplexnom posúdení veci rezort dospel k záveru, že projekt musí prejsť kompletným procesom EIA, čiže vyhodnotením vplyvu navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Hlavným dôvodom rozhodnutia je lokalita samotného vrtu, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku s tretím stupňom ochrany. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je v oblasti, kde platí tretí stupeň ochrany, zakázané vykonávať banskú činnosť, alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom. Tento zákaz je ukotvený v zákone, aby sa zachovala prírodná rovnováha, rozmanitosť podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a zabezpečili sa podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču Slovensko potrebuje geotermálnu energiu, obzvlášť v časoch energetickej krízy, spôsobenej vojnou na Ukrajine. Pri jej využívaní však treba brať do úvahy všetky vplyvy geotermálnych vrtov na prostredie. „To, že je jedna z najčistejších a environmentálne najprijateľnejších energií, neznamená automaticky, že konkrétny projekt nemôže mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie,“ poznamenal štátny tajomník Kiča.

Realizácia vrtu môže viesť k znečisteniu podzemných vôd a ku kontaminácií životného prostredia, preto je potrebné posúdiť, či navrhovaná činnosť je v súlade s vodným zákonom a s aktuálnou verziou Vodného plánu Slovenska.

Zároveň v prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatočné množstvo presných a jednoznačných informácií o možných dôsledkoch pre životné prostredie, je povinnosť rozhodnúť vždy v prospech životného prostredia.
Proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie.