hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

ilustračný obrázok

Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá v pondelok a v utorok schválila Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030. Pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Na dekarbonizáciu tak bude možné využiť celkovo 750 miliónov eur z Modernizačného fondu a ďalších viac ako 300 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podľa údajov Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) je priemyselná výroba zodpovedná za vyše 40% celkového množstva vyprodukovaných emisií skleníkových plynov na Slovensku. Žiaden iný sektor sa na celkovom množstve emisií skleníkových plynov nepodieľa významnejšie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) považuje schválené schémy štátnej pomoci za jedinečnú možnosť prispieť k premene priemyselných podnikov na modernú výrobu zohľadňujúcu podmienky klimatickej zmeny. Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že Slovensko je druhou najpriemyselnejšou krajinou v Európskej únii. „Práve modernizácia nášho priemyslu tak bude hrať kľúčovú úlohu v naplnení cieľov Európskej zelenej dohody,“ povedal minister Budaj.
Prostredníctvom schválených schém štátnej pomoci slovenský priemysel dostane cca 50 násobne vyššiu podporu, než si nárokoval z Environmentálneho fondu. Toto je cesta, ktorou môže Slovensko do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) o 55 percent (v porovnaní s rokom 1990).

Projekty sa budú vyberať na základe súťažného ponukového konania, kde jedinými výberovými kritériami poskytnutia finančnej podpory budú celkové zníženie emisií v rámci výroby a náklady na zníženie emisií o jednu tonu. Prednosť dostanú projekty, ktoré najviac znížia emisie za najnižšiu cenu.

Podľa generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívie Vašákovejzelená transformácia je úloha, ktorá síce nebude jednoduchá, no zároveň vytvorí zaujímavé príležitosti. „Cez dekarbonizačnú schému pomôže plán obnovy podnikom na Slovensku znížiť emisie CO2 v miere, ktorá pomôže nielen životnému prostrediu, ale v podobe nižšej finančnej záťaže v budúcnosti aj celej ekonomike,” podčiarkla generálna riaditeľka Vašáková.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR bude možné využiť schému štátnej pomoci s celkovou alokáciou vyše 300 miliónov eur do polovice roku 2026. V rámci Modernizačného fondu bude podnikom k dispozícií 750 miliónov eur do konca roku 2030 na podporu dekarbonizácie výrobných procesov a zlepšenia energetickej účinnosti s celkovou alokáciou.