hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Prvý zákon o krajinnom plánovaní získal podporu vlády.

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj po dlhom úsilí predložil na rokovanie vlády SR historicky prvý zákon o krajinnom plánovaní. Pomôže pripravovať Slovensko na negatívny dopad klimatickej zmeny, ale aj zachovaniu jej prirodzeného rázu. Krajinný plán bude podkladom pre územné plány miest a obcí. Reforma krajinného plánovania je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Územné plánovanie sa na Slovensku doteraz zanedbávalo, dôsledkom čoho sme na mnohých lokalitách boli svedkami nekoncepčnej urbanizácie, ktorá prehliadala verejný záujem. Výstavba brala do úvahy v prvom rade developerské záujmy, ktoré sledovali vlastný prospech. „Odstrašujúcim príkladom zlyhania štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy v  rámci územného plánovania sa stala Demänovská dolina, kde je v dôsledku masívnej a neriadenej výstavby ohrozená podstata Národného parku Nízke Tatry, ohrozené sú jaskyne aj zdroje vody. Do krajiny sa vtesnalo viac funkcií, ako unesie,“ zdôraznil minister Budaj.

Návrh zákona o krajinnom plánovaní počíta s využitím odborných dokumentov – tzv. krajinných plánov, ktoré budú záväzným podkladom pre spracovanie územných plánov miest a obcí. Využívanie a rozvoj územia tak dostane jasné dáta, zohľadňujúce obmedzenia a riziká (povodňové, zosuvné riziká, ochrana prírodných prvkov, ochrana pamiatok a pod.). Schválenie návrhu zákona o krajinnom plánovaní bude dôležitým míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR a naplní aj naše staršie záväzky, napr. vytvoriť integrovaný manažment krajiny v súlade s Dohovorom o krajine Rady Európy, ratifikovaným Slovenskom už v auguste 2005.

Návrh zákona o krajinnom plánovaní v kocke

· Zabezpečí súlad využitia krajiny so starostlivosťou o životné prostredie. Zároveň poskytne obciam a mestám potrebné dáta a tiež súhrn zásad a opatrení pre udržateľný rozvoj krajiny.

· Prvýkrát v histórii Slovenska sa vymedzujú pojmy ako krajina, integrovaný manažment krajiny, ekologická optimalizácia využívania krajiny, krajinný typ, krajinný ráz, krajinný obraz a ďalšie.

· Krajinné plánovanie bude prepojené s ďalšími priestorovo plánovacími procesmi, ako je územné plánovanie, manažment vôd, ochrana prírody a krajiny, či pozemkové úpravy a na druhej strane vytvára podklad pre všetky priestorové plánovacie koncepcie a plánovacie a rozvojové dokumenty, ktoré majú vplyv na krajinu.

· Krajinné plánovanie sa na rozdiel od územného plánovania zameriava na starostlivosť o krajinu, a to najmä na ekologicky optimálnu priestorovú organizáciu a využitie krajiny, ekologickú stabilitu, obnovenie devastovaných a degradovaných častí krajiny, hospodárne využívanie prírodných zdrojov, zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny vrátane krajinného rázu.

· Kľúčom je vypracovanie strategických odborných dokumentov – krajinných plánov, ktoré budú mať hierarchické usporiadanie. Na najvyššom stupni je krajinný plán Slovenska, nasleduje krajinný plán regiónu a miestny krajinný plán.

 

Autor fotografie: Jaroslav Koštál