hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pripravovaný Národný park Podunajsko počíta so zachovaním poľnohospodárstva

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v diskusiách o pripravovanom návrhu vyhlásenia desiateho národného parku na Slovensku – Národného parku Podunajsko. Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča sa v tejto súvislosti stretol s predstavenstvom Agrárnej komory Slovenska v Dunajskej Strede a jej predsedníčkou Helenou Patasiovou. MŽP SR zároveň zverejnilo na právnom a informačnom portáli slov-lex predbežnú informáciu k navrhovanému národnému parku.

 

Štátny tajomník Michal Kiča ubezpečil zástupcov Agrárnej komory Slovenska, že cieľom historicky prvého národného parku na slovenskej časti Dunaja je chrániť prírodné bohatstvo a rovnako pomôcť regionálnemu rozvoju, miestnym obyvateľov, agroturistike a lokálnym farmárom. „Región Dunajskej Stredy je neodmysliteľne spojený s poľnohospodárstvom, ktoré tu má dlhoročnú tradíciu. Naším spoločným záujmom je, aby Národný park Podunajsko nijako neohrozil záujmy poľnohospodárov. Napokon, 96 % navrhovaného územia národného parku je už teraz chránených,“ uviedol štátny tajomník Kiča. Zároveň potvrdil, že dnešné stretnutie určite nebude posledným stretnutím s poľnohospodármi.

„Ambíciou ministerstva je predložiť na rokovanie vlády návrh národného parku, ktorý zabezpečí účinnú ochranu prírodných hodnôt územia a zároveň umožní využívať aj naďalej úrodnú pôdu na Žitnom ostrove pre poľnohospodárske účely,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča, ktorý navštívil aj farmu jedného z najväčších pestovateľov zeleniny na Slovensku v Kľúčovci. Priamo v teréne sa dohodli na úprave zámeru, ktorá bude vyhovovať aj poľnohospodárskej výrobe a aj ochrane prírodných hodnôt.

Štátna ochrana prírody SR zverejnila prvý odborný návrh na vymedzenie územia NP Podunajsko. Dostupný je na https://www.sopsr.sk/nppodunajsko/. Ide o nadštandardný postup, ktorý predchádza oficiálnemu prerokovaniu zámeru. Ministerstvo chce ešte v tejto predprípravnej etape poskytnúť verejnosti čo najviac informácií, vysporiadať prípadné otázky a pripomienky a až následne začať s takto upravenou dokumentáciou proces prerokovania. Každý sa tak môže už teraz oboznámiť s podrobnosťami návrhu.

V súvislosti s potrebnými krokmi v rámci riadneho legislatívneho procesu ministerstvo taktiež zverejnilo na vládnom portáli SLOV-LEX predbežnú informáciu k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Podunajsko, ako prvý krok tohto procesu. Dostupná je na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/PI/2023/85.