hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Prináša tiež technicko-administratívne zmeny, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy a ďalšie vylepšenia, ktoré vyplývajú z doterajšej praxe.

Obchodovanie s emisnými kvótami je v Európskej únii, teda aj na Slovensku základným nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle, energetike a v leteckej doprave. Je to trhový nástroj, kde sa časť kvót prideľuje bezplatne a časť si musia účastníci systému kupovať v rámci Európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Návrh novely zákona vypúšťa dobrovoľné prihlásenie do systému obchodovania s emisnými kvótami, zrovnoprávňuje všeobecné kvóty a kvóty pre leteckú dopravu pri odovzdávaní celkových overených emisií, upravuje a zároveň zjednodušuje povinnosti, ktoré sú naviazané na prideľovanie bezodplatných kvót. Takisto upravuje kompetencie ministerstva životného prostredia (MŽP) a okresných úradov, pokiaľ ide o virtuálne overovanie. V rámci leteckej dopravy novela reflektuje na vytvorenie systému obchodovania s emisnými kvótami vo Švajčiarskej federácii a jeho prepojenie s EU ETS a tiež vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

MŽP pripraví nové prerozdelenie výnosov z predaja emisných kvót v nadväznosti na pripravované zmeny obchodovania s emisnými kvótami v rámci legislatívneho balíka Fit for 55, ako aj na prijatie schémy štátnej pomoci pre kompenzácie nepriamych nákladov za emisie CO2 prenesených v cene elektriny pre niektoré priemyselné subjekty. Táto problematika bude predmetom ďalšej právnej zmeny.