hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov

ilustračný obrázok

Podávanie žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk je od soboty 15. októbra 2022 v plnom prúde. Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými spolupracuje Slovenská agentúra životného prostredia, podriadená Ministerstvu životného prostredia SR. Zvýhodnené úverové produkty ponúkajú aktuálne štyri banky – ČSOB Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný.

O úvery komerčných bánk je možné požiadať ešte pred podpisom zmluvy na obnovu domu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Na základe iniciatívy SAŽP a Slovenskej bankovej asociácii sa uskutočnili rokovania s Národnou banskou Slovenska (NBS), na základe ktorých NBS upravila podmienky pre spotrebné úvery v rámci www.obnovdom.sk. Úverové produkty bánk ponúkajú zvýhodnené úrokové sadzby, bezúčelový úver na obdobie až 10-tich rokov, či možnosť využiť odpočítateľnú čiastku zo životného minima pri dosiahnutí úspory nákladov na energie.

Čoskoro pribudnú ďalšie výhodné úverové produkty. Ďalšou iniciatívou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) pre zlepšenie možností spolufinancovania obnovy rodinných domov je podpísanie Memoranda o porozumení s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). EBOR má v zmysle tohto memoranda zabezpečiť finančné zdroje na krytie rizikovejších úverov. Následne EBOR plánuje uzatvoriť zmluvy o zárukách na úvery na spolufinancovanie obnovy rodinných domov s komerčnými bankami. Výsledkom budú dostupnejšie úvery pre domácnosti na spolufinancovanie obnovy domov.

Posudzovanie žiadostí v rámci pilotných výziev je nastavené podľa poradia úplnosti. Žiadosti teda budú úspešné, ak budú kompletné a správne podané. V prípade chýbajúcej dokumentácie SAŽP vyzve žiadateľov na doplnenie žiadosti. Správnosť vyplnenia žiadosti je dôležitejšia ako rýchlosť jej podania. Ide o pilotné výzvy s cieľom zistiť reálny záujem. Ambíciou SAŽP, ktorá spravuje program obnovy domov, je nastaviť systém tak, aby bol čo najviac transparentný, zrozumiteľný a čo najmenej byrokratický.

Od uplynulého víkendu sú spustené prvé dve pilotné výzvy za 30 miliónov eur. Určené sú pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené, socio-ekonomické skupiny. Po vyčerpaní 30 mil. eur v rámci prvých, pilotných výziev, budú vyhlasované ďalšie výzvy, postupne až do roku 2026. Na obnovu domov môže Slovensko využiť celkovo vyše 500 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.