hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

www.obnovdom.sk

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk.. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 percent v porovnaní s úrovňou roku 2020 ) a k zníženiu emisií z budov (o 79 percent v porovnaní s rokom 2020).

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja ide o unikátny projekt v histórii Slovenska, aký nerealizovala žiadna z predchádzajúcich vlád. „Renovácia rodinných domov pomôže ľuďom výrazne znížiť náklady na energie a ochrániť občanov pred hrozbou energetickej chudoby a nadmernej závislosti slovenského hospodárstva na fosílnych zdrojoch nakupovaných z Ruskej federácie. Začal sa prechod Slovenska k nezávislosti od fosílnych zdrojov energie,“ zdôraznil minister Budaj.

Predseda vlády SR Eduard Heger upozorňuje, že tento projekt ušetrí peniaze domácnostiam: „V čase energetickej krízy a rastúcich cien energií prichádzame s prvými výzvami na obnovu domov, ktoré obyvateľom pomôžu znížiť spotrebu elektriny a plynu a tým znížiť svoje doterajšie náklady na bývanie. Z plánu obnovy máme na tento účel k dispozícii vyše 500 miliónov eur, čo znamená historicky najväčšiu obnovu rodinných domov na Slovensku.“

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Po vyčerpaní prostriedkov sa ihneď spúšťajú ďalšie kolá, takže obyvatelia sa nemusia obávať o dostatok finančných prostriedkov. O príspevok na obnovu rodinného domu z plánu obnovy môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorí spĺňajú podmienky špecifikované na stránke www.obnovdom.sk

Generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco doplnil: „Je dôležité, aby sa žiadatelia uistili, že sú oprávnenými žiadateľmi. Pomôžu im pri tom poradenské centrá v 10 regionálnych kanceláriách. Žiadosť o príspevok sa podáva prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na stránke www.obnovdom.sk. Žiadosť môžete podať - okrem elektronickej formy, aj poštou adresovanou na SAŽP, alebo v regionálnych centrách, alebo na podateľni SAŽP. Žiadosti je možné podávať od 15. októbra 2022. Dovtedy sa oboznámte s podmienkami výzvy a pripravte si doklady, ktoré sú potrebné."

Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov reagujú na rast cien energií: “Som rád, že tento projekt má aj sociálny rozmer a plníme tak jeden z našich základných cieľov. Myslíme totiž aj na mnohopočetné rodiny s viac ako štyrmi deťmi a na rodiny, ktoré sa starajú o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Práve tieto skupiny budú patriť medzi takzvaných zvýhodnených žiadateľov s jednoduchšími podmienkami. Inak povedané, záleží nám na tom, aby sa financie dostali aj rodinám, ktoré sú v súčasnosti najohrozenejšie," zdôraznil minister financií Igor Matovič.

Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno-technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení (pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach), podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30%. Toto potvrdí energetický certifikát, vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Žiadatelia zo zvýhodnenej socio-ekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95 % vynaložených nákladov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať 30 % úsporu energií. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60 % z vynaložených nákladov, ktoré sú maximálne 14 tisíc eur. Ale ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže byť výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až 19 tisíc eur.

Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia o príspevok nájsť na www.obnovdom.sk. Odo dňa podávania žiadostí, tzn. od 15.10.2022 budú žiadateľom k dispozícii aj pracovníci 10-tich regionálnych kancelárií SAŽP. Tieto sú záujemcom o informácie dostupné už teraz rovnako aj bezplatná Zelená linka MŽP SR: 0800 144 440.