hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Je koniec zatajovaniu informácií o environmentálnych hrozbách

ilustračný obrázok

Právo verejnosti na informácie o stave životného prostredia bude od januára budúceho roku posilnené. Zabezpečí to novela geologického zákona, ktorú dnes schválil parlament hlasmi 88 poslancov. Návrh Ministerstva životného prostredia SR zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o  zhoršenej kvalite životného prostredia.

V zmysle novely zákona súkromné spoločnosti nebudú môcť v budúcnosti zatajovať výsledky prieskumu, ktoré potvrdzujú kontamináciu pôdy a vôd. Zároveň novela zvyšuje aj informovanosť obcí, v katastri ktorých sa potvrdilo, že znečistenie územia predstavuje závažné riziko nielen pre ľudské zdravie, ale aj pre horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Objednávateľ geologických prác bude povinný informovať obec o výsledku analýzy rizika daného územia do jedného mesiaca od schválenia záverečnej správy z geologického prieskumu, alebo zo sanácie environmentálnej záťaže.

Minister životného prostredia Ján Budaj od svojho nástupu naliehal na legislatívnu zmenu najmä v súvislosti s utajením výsledkov geologického prieskumu, vykonaného v areáli Istrochemu. Podľa neho je nepredstaviteľné, aby mal súkromný subjekt možnosť utajiť správu už z vykonaného prieskumu, obzvlášť v prípade, ak je podozrenie z ohrozovania zdravia obyvateľov. „Občania a samosprávy majú právo vedieť, aké znečistenie sa nachádza v ich bezprostrednej blízkosti práve pre to, aby mohli včas zakročiť a minimalizovať nežiaduce dôsledky takéhoto stavu,“ vyhlásil minister Budaj.