hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Slanej pokračujú práce na čistení banských vôd

ilustračný obrázok

Riešenia zastavenia vytekania znečistených banských vôd zo sideritovej bane Nižná Slaná má v rukách štátny podnik Rudné Bane. Podnik v tejto súvislosti začne s ďalším krátkodobým riešením – odčerpávaním neznečistených banských vôd zo šikmej banskej chodby do štôlne Marta, čím sa zníži tlak na tú časť bane, z ktorej stále vytekajú znečistené, silno mineralizované banské vody do vodného toku Slaná. Rudné bane zároveň pripravia projekt čiastočného uzatvorenia (injektáž) štôlne Marta. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR.

S odčerpávaním neznečistených banských vôd z tzv. úpadnice – v súčasnosti zatopenej šikmej banskej chodby v severnej časti banského priestoru sa začne v najbližších dňoch. Voda bude odčerpaná cez štôlňu Marta do vodného toku Slaná. Rudné bane zároveň pripravia nadväzujúci projekt čiastočného uzatvorenia (injektáž) štôlne Marta do polovice septembra. Týmto opatrením sa očakáva, že dôjde k bezpečnému regulovaniu banských vôd v banskom priestore a tiež k ďalšiemu zníženiu vytekania znečistených banských vôd do rieky Slaná. Prioritou naďalej zostáva vypracovanie projektu trvalého prečisťovania banských vôd.

Geologický prieskum, ktorý koordinuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, nepreukázal znečistenie podzemných a pitných vôd spôsobené vytekaním banských vôd zo sideritovej bane. Napriek tomu, že sa podarilo znížiť výtok banských vôd, pretrváva kontaminácia riečneho sedimentu, predovšetkým arzénom, niklom, ale tiež železom a mangánom v oblastiach od výpustného miesta z bane po malú vodnú elektráreň (MVE) Čoltovo, kde sú niekoľkocentimetrové okre. Na štátnej hranici s Maďarskom nedochádza k prekračovaniu limitných hodnôt. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje návrh riešenia odsávania kontaminovaných okrov a čistenia riečnych sedimentov vo vodnom toku. Zároveň sa bude pokračovať v hydrogeologickom prieskume a dôslednom monitoringu.

Úlohou Medzirezortného krízového štábu, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), je hľadať riešenia, ako zastaviť vytekanie znečistených banských vôd do rieky Slaná. MŽP očakáva od všetkých kompetentných inštitúcií, že budú k svojim povinnostiam zodpovedne pristupovať.