hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj ocenil jedinečný školský projekt

ilustračný obrázok

Obohacujúce spolužitie a spolupráca detí z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia pri starostlivosti o prírodu je dôkazom, že ochrana životného prostredia je rovnako dôležitá pre celú spoločnosť. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti ocenil deti zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa zaslúžili o ochranu životného prostredia a prírody vo svojej obci.

Medzi Plaveckým Štvrtkom a Kamenným mlynom je les, jeho časť počas posledných desaťročí takmer zmizla v dôsledku výrubov a vzniku nelegálnych skládok. Žiaci miestnej základnej školy sa rozhodli les vyčistiť od odpadkov a vysadili nové stromy, kde má svoje zastúpenie najmä jedľa, sosna, dub, lipa, smrek červený, smrek obyčajný, buk a jarabina. Pri novovznikajúcom lese je lúka, ktorá dostala meno, ktoré si vybrali samy deti hlasovaním a stala sa symbolom celého príbehu tohto lesa - Lúka zmierenia.

Podľa slov ministra Jána Budaja ochrana životného prostredia spojila deti aj z marginalizovaných rómskych komunít a je výsledkom spoločného úsilia spoznávať a chrániť životné prostredie. „Deti sú našou budúcnosťou a majú úžasnú schopnosť neustále objavovať a spoznávať. Dnes vidíme, že nám vyrastá nová generácia bádateľov a milovníkov prírody, ktorá si uvedomuje, že ochrana prírody je skutočne ochranou života,“ zdôraznil minister Budaj.

Žiaci pod dohľadom pedagógov trénujú bádateľské aktivity a pozorovania v prírode. Získavajú tiež poznatky o ekotope, osobitne o premenách listov, kvetov, plodov v priebehu roka. Svoje vedomosti premietli do projektu v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment).

Do programu GLOBE je vo svete zapojených 126 krajín, vrátane všetkých 27 krajín Európskej únie. Získané údaje z pravidelných meraní v prírode žiaci zadávajú priamo do databázy NASA, ktorá aktuálne obsahuje viac než 208 miliónov záznamov z celého sveta. Viac informácií o program GLOBE je na internetovej stránke www.globeslovakia.sk, alebo na medzinárodnej stránke programu www.globe.gov.

Program GLOBE na Slovensku koordinuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie s aktívnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Nové školy sa do programu môžu zapojiť od septembra 2022.