hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske

ilustračný obrázok

V rámci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) sa uskutočňujú verejné konzultácie, ako čo najvhodnejšie zneškodniť a zlikvidovať sudy so škodlivými PCB látkami, ktoré sú aktuálne uložené v hermeticky uzavretých kontajneroch v areáli Chemka Strážske. Účelom konzultácií je zároveň aj preveriť, či subjekty, ktoré pôsobia na trhu, sú schopné naplniť požiadavky MŽP SR na likvidáciu sudov a nastavenie podmienok verejného obstarávania. Predmetom verejného obstarávania bude vysúťaženie firmy, ktorá sudy s nebezpečnými PCB látkami zlikviduje. Verejné konzultácie sa ukončia uskutočniť v lehote dvoch týždňov.

Súčasná vláda sa ako prvá pustila do praktického riešenia problému PCB látok v tejto lokalite. Na riešenie mimoriadnej situácie vyčlenila Ministerstvu vnútra SR (MV SR) sumu 500-tisíc eur. Tie slúžili na zabezpečovacie a analytické práce na zamedzenie ohrozenia verejnosti a uloženie sudov do špeciálnych kontajnerov. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru Humenné, odstránili z objektu Ošipárne toxický materiál a dočasne uložili do kontajnerov 150,7 tony toxického odpadu. Situáciu pomáha riešiť aj Slovenská technická univerzita a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády Eduardom Hegerom a ministrom vnútra Romanom Mikulcom dnes priamo v areáli Chemka Strážske zároveň oznámili zahájenie 2. etapy záchranných prác v lokalite Prameň.

Momentálne sa envirorezort pripravuje na prebratie kontajnerov od rezortu vnútra. V súčasnosti sa končia práce na preberacom protokole a  odovzdania kontajnerov. Po doručení kompletných informácií o umiestnenom odpade, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre podrobné vypracovanie opisu zákazky, sa môže začať verejné obstarávanie. Oznámenie o  prípravných verejných konzultáciách sa zverejní na úradnej tabuli MŽP SR, vestníku Úradu pre verejné obstarávanie SR a európskom vestníku.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj avizoval, že v blízkej dobe plánuje uskutočniť veľkú analýzu dopadov nebezpečných látok z areálu Chemka Strážske na zdravie miestnych obyvateľov. Posledná väčšia analýza totiž pochádza ešte zo začiatku nového milénia.