hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 04I01-18-V01

Predmet Oznámenia

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Odboru koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR a vyhlasovateľ Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO s názvom Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 04I01-18-V01 v rámci Komponentu 4 Dekarbonizácia priemyslu a Investície 1 oznamuje možnosť požiadať o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

 

 

Aktualizácia:

12.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti OZNAMUJE NASLEDOVNÉ ZMENY v Oznámení o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov:

Kap.2: Pôvodný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 5 dní pred uzavretím Výzvy na dekarbonizáciu priemyslu (= 13.01.2023).

Aktualizovaný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20.01.2023

Kap. 3.1: Pôvodná dĺžka požadovanej praxe v oblasti zamerania výzvy: minimálne 3 roky.

Aktualizovaný údaj o požadovanej praxi: minimálne 2 roky v oblasti zamerania výzvy.

Zmena Oznámenia vyplynula z požiadavky rozšíriť databázu externých odborných hodnotiteľov. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadosti uchádzačov podané do termínu zmeny Oznámenia t.j., nie je povinné predložené žiadosti doplniť alebo zmeniť.