hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP bude súčasťou populárneho festivalu o vede a výskume

ilustračný obrázok

Odborníci envirorezortu v rámci projektu LIFE IP na Zlepšenie kvality ovzdušia spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú dnes 30. septembra 2022 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov. Tohtoročný 16. ročník festivalu sa bude konať v bratislavskej Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie pred tržnicou na tému „Dôverujme vede“. Program je pripravený aj v Banskej Bystrici a Poprade.

Európska noc výskumníkov ponúka verejnosti možnosť vstúpiť spolu s odborníkmi do sveta plného vedy, kreatívneho myslenia a interaktívnych zážitkov. Účasť na vedeckom festivale tento rok neodmietlo ani MŽP, ktoré chce upriamiť pozornosť verejnosti na kvalitu ovzdušia na Slovensku. Odborníci z projektu
LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia a SHMÚ, preto vytvorili špeciálne pre projekt Európska noc výskumníkov zaujímavú prezentáciu na tému „Robíme neviditeľné ovzdušie viditeľným“. Cieľom prezentácie bude ukázať verejnosti vo viditeľnej podobe aktuálny stav znečisteného ovzdušia na Slovensku a vysvetliť ako môžu prispieť k zlepšeniu jedného z najväčších environmentálnych rizík.

Zároveň na festivale enviroodborníci predstavia projekt Populair, ktorého cieľom je zvyšovať osvetu
v oblasti starostlivosti a zlepšovania kvality ovzdušia, a súčasne aj úplne novú mobilnú aplikáciu DNES DÝCHAM, prostredníctvom ktorej môže verejnosť disponovať dátami o ovzduší priamo vo svojom mobile.

Program v Bratislave je rozdelený do dvoch blokov. V dopoludňajších hodinách bol venovaný školákom. Experti kládli dôraz na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov hravou formou. Popoludnie a večer budú venované rodinám s deťmi a seniorom. Pestrý program prinesie informácie napríklad o aktivitách SHMÚ, ktoré nielen sleduje vývoj počasia a zmenu klímy, ale aj monitoruje kvalitu ovzdušia prostredníctvom národnej siete 52 stacionárnych staníc. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s prístrojmi, ktoré pomáhajú pracovníkom SHMÚ pri každodennom meraní kvality ovzdušia, ako je napríklad prístroj na meranie prízemného ozónu.

V Banskej Bystrici bude okrem osvety o čistom ovzduší a ukážok správneho kúrenia, prebiehať panelová́ diskusia na tému „Čistota ovzdušia – ako správne kúriť a kde šetriť“, v ktorej budú diskutovať pracovníci zo SHMÚ, Slovenskej agentúry životného prostredia, zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity a Cechu kachliarov.
Príďte na Európsku noc výskumníkov, tešíme sa na vás.