hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR: Kritika pilotných výziev nie je na mieste

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa ostro ohradzuje voči publikovaným tvrdeniam člena strany Progresívne Slovensko a europoslanca Martina Hojsíka, ktorými zhadzuje výsledky MŽP SR a SAŽP pri Pláne obnovy. Od vyhlásenia výziev  v polovici októbra 2022 vybavili pracovníci regionálnych kancelárií 6137 návštev klientov, 17-tisíc telefonátov a  1 170 e-mailov. Na Zelenej linke, pohotovostnom kontakte MŽP SR na prijímanie podnetov od občanov, za toto obdobie zaznamenali 16 000 telefonátov. 

Z týchto spolu 40 307 kontaktov bolo zatiaľ predložených 2 481 žiadostí, čo tvorí približne 8% predpokladaného množstva záujemcov. Plán obnovy končí o 3 roky a 10 mesiacov, v decembri 2026. Keďže SAŽP skontaktovala a spracovala za obdobie od 15. októbra 2022 do konca januára 2023 (4 a1/2 mesiaca) 8% z cieľového množstva záujemcov, potom toto tempo stačí na splnenie stanoveného cieľa. Napriek tomu príde MŽP SR v ďalšej výzve s významnými zjednodušeniami, ktoré urýchlia čerpanie. Zároveň pripravuje nové produkty pre menej solventných záujemcov a záujemcov nachádzajúcich sa vo sfére energetickej chudoby. 

Súčasné skúsenosti nás vedú k tomu, aby sa pri hodnotení každej žiadosti kládol dôraz na proklientský prístup s cieľom neprenášať byrokratickú záťaž, ktorú si vynucujú európske pravidlá na žiadateľov. V súčasnosti týždenne klientské centrá spracujú v priemere 145 žiadostí, čo chceme zdvojnásobiť.

Niektoré prekážky MŽP odstraňuje postupne, pretože ich nebolo možné vyriešiť pred spustením výzvy.

K mesačnému omeškaniu pri schvaľovaní žiadostí prišlo z dôvodu nejednotnej metodiky potvrdení o vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia drobných stavebných úprav jednotlivými stavebnými úradmi obcí. Na základe toho prebehla v mesiaci november 2022 konzultácia s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v januári 2023 bola zaslaná žiadosť o usmernenie aj novovytvorenému Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. V spolupráci s NIKA bolo následne vydané Usmernenie č. 3 k aktuálnym výzvam Obnov dom a od občanov sa už žiadne potvrdenia o povolení stavby alebo prerábky nebudú vyžadovať.

Najväčší záujem prejavili majitelia starších rodinných domov o zateplenie fasády, výmenu strechy a okien, obnovu stropu suterénu a tepelné čerpadlá. Na pilotné výzvy bolo určených 30 mil. eur. Obe pilotné výzvy (štandardná a sociálna) budú uzavreté 28. februára 2023.

„Aj na základe podnetov, ktoré sme dostali pri oboch pilotných výzvach,  plánujeme zmenu podmienok pre budúce výzvy, aby sme urýchlili vybavovanie žiadostí, zvýšili počet potenciálnych žiadateľov či umožnili čerpanie finančných prostriedkov tak, aby všetky náklady vo fáze uskutočnenia rekonštrukcie nepadali na plecia žiadateľov,“ podotkol Budaj. Podľa šéfa envirorezortu doterajšie skúsenosti ukazujú, že po zmene aktuálnych podmienok bude mať v budúcich výzvach potenciál na úspešné doriešenie až 90% všetkých žiadostí.