Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

AEWA - Dohoda AEWA

Text Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva spolu s jej prílohami bol uverejnený v Zbierke zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z.z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z. nájdete na JASPI