Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Medzinárodné dohovory a spolupráca, územia medzinárodného významu - Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva - AEWA - Dohoda AEWA


Začiatok stránky:

AEWA - Dohoda AEWA

Text Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva spolu s jej prílohami bol uverejnený v Zbierke zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z.z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z. nájdete na JASPI

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.