Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

AEWA - Dohoda AEWA

Text Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva spolu s jej prílohami bol uverejnený v Zbierke zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z.z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z. nájdete na JASPI