hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Programy a integrované programy na zlepšenie kvality ovzdušia

A/ Programy a integrované programy pre znečisťujúce látky

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. program (pre jednu znečisťujúcu látku) a intregrovaný program (pre viac znečisťujúcich látok) určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v danom čase.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia, programy a integrované programy na zlepšenie kvality ovzdušia v týchto oblastiach sú zverejnené na


B/ Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón

Pre celé územie Slovenskej republiky je vypracovaný "Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón".

Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón je zverejnený na webovom sídle Slovenského meteorologického ústavu "www.shmu.sk" a na tejto webowej stránke:

  1. Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón, vydanie september 2010, text (pdf, 2 464 kB)
  2. Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón, vydanie september 2010, Príloha č. 1 (pdf, 1 850 kB)
  3. Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón, vydanie september 2010, Príloha č. 2 (pdf, 1 163 kB)

C/ Stratégia pre redukciu PM10

  1. Stratégia pre redukciu PM10 (pdf, 128 kB)
  2. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 11. februára 2013 k Stratégii pre redukciu PM10 (pdf, 32 kB)