Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutia EK

 

Rozhodnutia, nariadenia a oznámenia Európskej komisie

 

Zoznam dobrovoľných a národných schém schválených Európskou komisiou spolu s vykonávacími rozhodnutiami Európskej komisie je dostupný tu.