Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty na stiahnutie

 

Súvisiace legislatívne predpisy SR

Aktuálne znenie legislatívnych predpisov SR je možné vyhľadať na stránke https://www.slov-lex.sk/domov.
Viac informácií je možné nájsť aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu.

 

Iné dokumenty