hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Programy starostlivosti o CHVÚ

Foto Strážovské vrchy
Strážovské vrchy
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

Programy starostlivosti o CHVÚ sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva spravidla pre obdobie 30 rokov. Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny vypracúva osobitne spôsobilá osoba (§ 55 zákona ) a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

Programy starostlivosti obsahujú popis územia a hodnotenie stavu druhov vtáctva, pre ktoré bolo dané CHVÚ vyhlásené. Obsahujú tiež ochranárske ciele a opatrenia pre tieto druhy, vrátane určenia zodpovedností a odhadu výšky finančných prostriedkov a predpokladaných zdrojov financovania.

Oficiálne prerokovanie pripomienok odborných návrhov programov starostlivosti o CHVÚ na základe poverenia MŽP SR vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o verejných rokovaniach k jednotlivým CHVÚ sú priebežne zverejňované na  stránke MŽP SR a na úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

K dnešnému dňu z celkového počtu 41 CHVÚ schválila vláda Slovenskej republiky spolu 23 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (PDF, 408 kB), ďalšie sú v štádiu prípravy resp. dopracovania. 

V roku 2017 bolo schválených 6 programov starostlivosti:

Tlačová správa o schválení programov starostlivosti z roku 2017.

V roku 2018 pribudlo ďalších 7 programov starostlivosti:

Tlačová správa o schválení programov starostlivosti z roku 2018.

V roku 2019 bolo schválených ďalších 5 programov starostlivosti:

Tlačová správa o schválení programov starostlivosti z júna roku 2019.

Tlačová správa o schválení programov starostlivosti zo septembra roku 2019.

V roku 2020 boli schválené 2 programy starostlivosti: 

V roku 2022 boli schválené 3 programy starostlivosti:

Tlačová správa o schválení programu starostlivosti o CHVÚ Medzibodrožie na roky 2022-2051

Tlačová správa o schválení programu starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky na roky 2022-2051

Tlačová správa o schválení programu starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy na roky 2023-2052