hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020 (verzia schválená v rámci MŽP SR v apríli 2013)

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020 (verzia schválená v rámci MŽP SR v júni 2015)

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2021-2027 (verzia schválená v rámci MŽP SR vo februári 2020)

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2021-2027 (aktualizovaná verzia schválená v rámci MŽP SR v máji 2021)

Dňa 13. novembra 2018 sa Bratislave konal seminár zameraný na posilnenie investícií do sústavy Natura 2000 prostredníctvom fondov EÚ a aktualizáciu Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike v programovom období 2021 - 2027 (PAF). Seminár vznikol na podnet Európskej komisie s cieľom pomôcť členským štátom zlepšiť ich viacročné finančné plánovanie pre Naturu 2000 prostredníctvom aktualizácie ich prioritných akčných rámcov.

Seminár pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie. Zúčastnilo sa ho 43 zástupcov z rezortu životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, školstva, Európskej komisie, Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky, environmentálnych mimovládnych organizácií a regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, ako aj odborníci z Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

Cieľom seminára bolo prezentovať skúsenosti s financovaním európskej sústavy chránených území Natura 2000 v programovom období 2014-2020, ako aj predstaviť aktuálny stav prípravy nového programového obdobia 2021 - 2027 so zameraním na stav prípravy nového PAF, ktorý má byť vypracovaný v prvej polovici roku 2019. Seminár nadväzuje na dokument "Akčný plán pre prírodu, ľudí a hospodárstvo", ktorý Európska komisia prijala v roku 2017 na zlepšenie plnenia požiadaviek smerníc v oblasti ochrany prírody, ich súdržnosti so sociálno-ekonomickými cieľmi a zapojenie celoštátnych, regionálnych a miestnych úradov, zainteresovaných strán a občanov.

Program a všetky prezentácie, ako aj formát dokumentu PAF nájdete tu: