Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný zoznam CHVÚ

Chočské vrchy
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národný zoznam chránených vtáčích území (2003)


Aktualizácia národného zoznamu chránených vtáčích území (2010)