Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný zoznam CHVÚ

foto krajiny
Chočské vrchy
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

Národný zoznam chránených vtáčích území (2003)

 

Aktualizácia národného zoznamu chránených vtáčích území (2010)