hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila ďalšie tri programy starostlivosti o chránené vtáčie územia

Ochrana prírody akútne vyžaduje plošné riešenie, ktoré zabezpečuje novela zákona o ochrane prírody

Hlucháň hôrny, sokol sťahovavý, orol krikľavý, výr skalný a ďalšie vzácne druhy sa dočkajú lepšej ochrany. Vláda dnes schválila tri ďalšie programy starostlivosti o chránené vtáčie územia na roky 2019-2048, ktoré predstavujú súbor konkrétnych opatrení smerujúcich k zachovaniu vzácnych druhov v lokalitách Poľana, Slovenský raj a Chočské vrchy.

„Program starostlivosti pri každom chránenom vtáčom území predstavuje súbor opatrení „šitý na mieru“ jednotlivých druhov vtáctva. Pre jednotlivé druhy sú definované ciele a opatrenia na dosiahnutie alebo zachovanie ich priaznivého stavu,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

V uvedených 3 schválených dokumentoch sú viaceré druhy, ktoré boli vyhodnotené v nepriaznivom stave – ide o hlucháňa hôrneho, v prípade Slovenského raja aj tetrova hoľniaka, bociana čierneho, na Poľane aj o škovránka stromového, ďatla bielochrbtého a ďalšie vzácne druhy vtáctva. Medzi opatrenia patria náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Za posledné tri roky zelený rezort navyše prijal viacero konkrétnych opatrení na pomoc ohrozeným druhom a biotopom. V roku 2018 bol napríklad schválený Program záchrany tetrova hoľniaka, ako aj Program záchrany hlucháňa hôrneho, oba na roky 2018 – 2022. Navyše na Slovensku pribudlo celkovo 1262 hektárov bezzásahového územia práve pre tento vzácny druh.

Plošné riešenie ochrany prírody však v súčasnosti prináša novela zákona o ochrane prírody, ktorá je zaradená na aktuálnu schôdzu parlamentu. „Pre zelený rezort je ochrana najcennejších území Slovenska prioritou. Novela preto zakazuje plošné výruby v národných parkoch a po sedemnástich rokoch zvyšuje právomoci štátnych ochranárov,“ dodal minister Sólymos. Dnes totiž štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka pripravenej novele sa táto ich právomoc rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10% rozlohy Slovenska.