hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kvalita ovzdušia na Slovensku

Aktuálne údaje o kvalite ovzdušia sú zverejňované na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, v časti "Spravodajstvo kvality ovzdušia"

 

infografika mesto

Výsledky monitorovania ovzdušia ukazujú, že v mnohých oblastiach sa od roku 2005 kvalita ovzdušia v Slovenskej republike zlepšila. V súčasnosti máme 12 oblastí riadenia kvality ovzdušia, pričom pôvodne ich bolo až 19. Celkovo sa znížila aj ich rozloha. Napriek tomu má väčšina krajín EÚ, vrátane Slovenska, dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia, najmä čo sa týka limitných hodnôt pre drobný prach – takzvané jemné prachové častice PM10, PM2,5 a oxidy dusíka NOx a tiež cieľovej hodnoty pre benzo(a)pyrén.

 

Na ochranu obyvateľstva pred mimoriadnym znečistením ovzdušia slúži smogový varovný systém. Mimoriadne znečistenie nastáva vtedy, ak koncentrácie znečisťujúcich látok prekročia hodnoty výstražného prahu.  

infografika - závod

Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy, ako aj vysoké koncentrácie pozadia (znečistenie, kde nie je možné priamo určiť zdroj emisií). Na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia Slovenská republika prijala v roku 2013 Stratégiu pre redukciu PM10 (pdf, 128 kB).

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 11. februára 2013 k Stratégii pre redukciu PM10 (pdf, 32 kB)