Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ovzdušie - Ochrana ovzdušia - Registre, zoznamy - Oprávnené merania/ skúšky/ kalibrácie/ inšpekcie zhody - Pozastavené, zrušené osvedčenia zodpovedných osôb


Začiatok stránky:

Pozastavené, zrušené osvedčenia ZO

V súčasnosti žiadna zodpovedná osoba nemá pozastavenú platnosť alebo zrušené osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Poznámka:

Osvedčenia zodpovedných osôb vo svojej pôsobnosti zverejňujú oprávnené právnické osoby - podnikatelia prostredníctvom Informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch. Možnosť vyhľadania v "Zoznam oprávnených osôb" -  "Detail" jednotlivej oprávnenej osoby - "Sumár" podľa času platnosti - bod A.3 IS OO "Osvedčenie" jednotlivých ZO.

Zobraz IS OO "Zoznam oprávnených osôb"

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.