hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Meranie - platné metódy a metodiky

„Podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností (merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody) a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky zabezpečuje ministerstvom poverené referenčné laboratóriom pre odbor meraní "Ovzdušie - imisie a emisie" prostredníctvom internetu.

Činnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní "Ovzdušie - imisie a emisie"  je  poverený Slovenský hydrometeorologický ústav (príkaz ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. marca 1997 č. 1/1997-4.2, ktorým sa ustanovuje činnosť referenčných laboratórií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - pdf, 795 kB).

Informácie o štandardných metódach a metodikách ... sú  zverejňované prostredníctvom informačného systému "Emisný Normatívno Pripomienkovací Informačný Systém - ENPIS" - prechod na portál http://emisie.shmu.sk/enpis/.