Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o oprávnených osobách platná do 31.12.2012

Oprávnenia oprávnených osôb vydané podľa zákona č. 478/200 Z. z., platné do 31. decembra 2012

Stáli subdodávatelia - potvrdenia platné do 31. decembra 2012 

Oprávnené osoby: