hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzva pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti

Výzva pre záujemcov o získanie/overenie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 146/2023 Z. z.

 

V súvislosti s novou právnou úpravou na úseku ochrany ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2023 t. j. nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) spolu s jeho vykonávacími predpismi, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia

vyhlasuje výzvu


pre záujemcov o

získanie/overenie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane ovzdušia na

a) odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (v odboroch podľa § 57 ods. 2),

b) prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

 

V prípade záujmu o získanie/overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť na MŽP SR žiadosť v termíne do 15. augusta 2023.

Lehota na doručenie žiadosti sa predlžuje do 1. septembra 2023.

Upozorňujeme prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, že podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane ovzdušia (vyhlásené znenie), ktoré nadobúda účinnosť 1. októbra 2023, je povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť, aby riadenie prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov od tohto termínu vykonávala odborne spôsobilá osoba podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia.