hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Školenia

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM)

Termín konania: 9.4.2024
Obsah školenia:
· ciele v oblasti zmeny klímy,
· dôvody zavedenia CBAM,
· legislatíva CBAM a vyplývajúce požiadavky CBAM deklarantov,
· rozdelenie kompetencií,
· časový rámec implementácie CBAM – prechodné a riadne obdobie,
· sankcie,
· prechodný register CBAM,
· podávanie správ CBAM – štruktúra správy a postup vyplnenia v prechodnom registri,
· postup pri technických problémoch.
Prezentáciu zo školenia si môžete stiahnuť tu.

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) – 2. časť
Toto školenie bolo pripravené v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky.
Termín konania: 18.4.2024
Obsah školenia:
1. CBAM colná nomenklatúra
· zoznam CBAM tovaru,
· právne normy upravujúce problematiku harmonizovaného systému a kombinovanej nomenklatúry,
· colný doklad,
· sadzobné zatriedenie.
Prezentáciu tejto časti si môžete stiahnuť tu.

2. CBAM praktické príklady dovozcov
· colné pojmy,
· identifikácia povinnosti CBAM podľa kódu tovaru, dátumu dovozu, krajiny pôvodu,
· identifikácia povinného subjektu,
· colné režimy.
Prezentáciu tejto časti si môžete stiahnuť tu.

3. Podávanie CBAM správ
· kde nájsť informácie o dovoze – JCD a komunikačný formulár,
· vyplnenie správy CBAM s použitím štandardných hodnôt,
· vyplnenie správy CBAM s použitím skutočných hodnôt emisií,
· podanie správy v prechodnom registri CBAM prostredníctvom funkcie „upload“.

Prezentáciu tejto časti si môžete stiahnuť tu.

Video ukážku postupu vyplnenia CBAM správy s použitím štandardných hodnôt (subjekt – dovozca) si môžete pozrieť tu.

Video ukážku postupu vyplnenia CBAM správy s použitím skutočných hodnôt (subjekt – dovozca) si môžete pozrieť tu.