Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuality

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. MATCHMAKING EVENT pre ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY (zverejnené: 21. októbra 2019)

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Druhé informačné podujatie je určené pre základné a stredné školy a pre potenciálnych partnerov z Nórska.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené TU.

                                         

#EEAchdropcounts: každá kvapka pre zelenšiu Európu sa počíta! (zverejnené: 18. októbra 2019)

 

Mnoho kvapiek spolu vytvára more zmeny! Granty EHP a Nórska podporili viac ako 1000 projektov v strednej a južnej Európe a Pobaltí na ochranu životného prostredia a boja proti zmene klímy. Objavte, ako spolupracujú na tom, aby bola Európa zelenšia.

Zistite viac na: #EEAchdropcounts website

Ako prispieť ku kampani: Kampaň

 

Príklad dobrej praxe na Slovensku: Zelené vyučovanie na modrej škole

Zelené steny, kone a sokoly… Prostredníctvom približovania prírody ku žiakom, škola Maximiliana Hella učí budúcu generáciu o ochrane životného prostredia a zmene klímy. Pozrite si ich inšpiratívne video na webovej stránke #EEAchdropcounts alebo kliknutím na obrázok: 

                    

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. matchmaking event (zverejnené: 03. októbra 2019)  

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov a pre potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené TU.

                                          

Programová dohoda pre SK-Climate bola podpísaná (zverejnené: 03. októbra 2019) 

Dňa 23. septembra 2019 bola medzi Úradom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva za prispievateľské štáty a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom zastupujúcim Slovenskú republiku podpísaná Programová dohoda pre program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy". Dohoda upravuje práva a povinnosti spolupracujúcich strán pri realizácii programu a finančného príspevku z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021. Podpis programovej dohody je ďalším krokom k úspešnému naštartovaniu realizácie Programu SK-Climate.