hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 30.06.2023 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3.