hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

Výzva na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí v rámci Programu SK-Klíma otvorená

15.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Výsledky výberového procesu v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

18.11.2020 Dňa 06.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.

Vyhlásenie nových výziev s kódmi ACC04 a ACC05

16.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu (ďalej aj SP) „SK-Klíma - zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ - financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014-2021, v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov,​ ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku, Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie a Nórska agentúra životného prostredia, si Vás dovoľuje informovať o plánovaných výzvach a možnostiach programu SK-Klíma.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podporí z Nórskych grantov projekty pre akčné mestá a zelenšie školy v oblasti zmeny klímy v rámci programu SK-Klíma

10.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) schválilo dňa 6.11.2020 na základe odporúčania Výberovej komisie žiadosti o projekt v rámci výziev ACC01 a ACC02 s názvom „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban), určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu), určené pre základné a stredné školy.

Plán výziev na rok 2020

15.06.2020 V rámci programu SK-Klíma sú plánované ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

11.06.2020 Aktuálne informácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03.

Oznam pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03 - AKTUALIZÁCIA!

02.04.2020 Aktualizácia oznamu pre žiadateľov, ktorí boli vyzvaní Správcom programu na doplnenie predloženej žiadosti o projekt, o spôsobe doručenia doplnenia žiadosti.

Oznam pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03!

30.03.2020 Oznam správcu programu pre žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí ACC01, ACC02 a ACC03.

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci programu SK-Klíma je dočasne pozastavená!

16.03.2020 Správca programu SK-Klíma dočasne pozastavuje možnosť predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01 financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórskych grantov.

Oznam správcu programu k hodnotiacemu a výberovému procesu výziev na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ACC02 a ACC03!

16.03.2020 Oznam Správcu programu SK-Klíma ohľadne hodnotiaceho a výberového procesu výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ACC02 a ACC03!

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03

26.02.2020 Správca programu upozorňuje žiadateľov o projekt v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03, aby dôsledne dodržali spôsob doručenia žiadosti v zmysle podmienok výziev.

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci Programu SK-Klíma je otvorená!

10.02.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty (ACC_BF 01).

Prílohy k žiadosti o projekt vo formáte word platné pre výzvy ACC01, ACC02 a ACC03 sú znovu sprístupnené!

06.02.2020 Správca programu identifikoval technické problémy s funkčnosťou ovládacích prvkov príloh k žiadosti o projekt vo formáte word. Prílohy s obnovenými funkcionalitami (bez dopadu na vecnú stránku príloh) boli nahradené dňa 6.2.2020.

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci programu SK-Klíma pre mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 sú predĺžené!

28.01.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02, ktorým sa predlžuje dátum uzatvorenia výziev.

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03 v rámci programu SK-Klíma

16.01.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma organizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve schémy malých grantov ACC03, ktorá je určená pre základné a stredné školy.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]