hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Seminár o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách vo Varšave

24.11.2022 Správca Programu pre životné prostredie, energetiku a zmenu klímy v Poľsku organizoval v dňoch 16.-17. novembra 2022 Seminár o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách. Predmetné podujatie sa konalo vo Varšave (Poľsko), hybridnou formou, na ktorý prijal pozvanie aj zástupca Správcu Programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR.

Návšteva projektov v rámci Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma

21.11.2022 V dňoch 7. – 8. novembra 2022 za účasti programových partnerov donorov, zástupcov Národného kontaktného bodu - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a zástupcov Správcu Programu SK-Klíma, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, sa uskutočnila návšteva realizovaných projektov, ktorá bola zameraná na projekty realizované v rámci výziev ACC01 ACC02 a ACC03 na Strednom Slovensku.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1

01.07.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 01.07.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1.

SK-Klíma: Prezentácie z online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte v rámci výziev ACC04 a ACC05

29.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z Online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP) v rámci výziev ACC04 a ACC05.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0

28.04.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 28.04.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0.

SK-Klíma: Online Informačný seminár k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

20.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) o organizovaní on-line Informačného seminára k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC04

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 6 projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 4, kód ACC04 „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 4 800 000 eur.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC05

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 2 projekty, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 3, kód ACC05 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške grantu 446 222 EUR.

AJ PROGRAM SK-KLÍMA SI DNES PRIPOMÍNA SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

02.02.2022 Vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z Programu SK-Klíma v celkovej výške 4,800,000 EUR sa spoločne môžeme tešiť na zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa obnoví spolu 21 rôznych typov mokradí v rôznych kútoch Slovenska.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.3

31.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 31.1.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.3.

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) – aktualizácia

17.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydalo dňa 22.12.2021 Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt predloženej Technickou univerzitou Košice, ktorá bola zaradená na 1. mieste Rezervného zoznamu, nakoľko v prípade jednej z pôvodne schválených žiadostí o projekt nebola akceptovaná ponuka na poskytnutie grantu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska boli vyhlásené!

04.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov.

SK-Climate Forum: Voda, mestá a vzdelávanie v kontexte zmeny klímy

10.12.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 9. decembra 2021 v online forme bilaterálne podujatie s názvom: „SK-Climate Forum“.

Program SK-Klíma: v ďalšej fáze bude kľúčové implementovať, informovať a inšpirovať

10.12.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku.

Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska

02.12.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]