hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

28.06.2023 Dňa 10.06.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 2. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bolo v 2. kole doručených 5 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 508 139 EUR.

Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre slovenské mestá v Nórsku „UrbanClima Study Tour“

26.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá (UrbanClima Study Tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva.

Prezentácie z online Informačného seminára k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty a otázkam v súvislosti s implementáciou projektov

07.06.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z online Informačného seminára k vyhlásenej rozšírenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty a otázkam v súvislosti s implementáciou projektov.

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k implementácii projektov a k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC01, ACC02, ACC03 a ACC04

05.06.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ SK-Klíma, si dovoľuje informovať prijímateľov o organizovaní on-line Informačného seminára k implementácii projektov a k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC01 (ClimaUrban), ACC02 (ClimaUrban), ACC03 (ClimaEdu) a ACC04 (ClimaLocal), ktorý sa uskutoční dňa 7. júna 2023 (streda), so začiatkom o 13:30 hod.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty je rozšírená

01.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa rozširuje relevancia výzvy pre výzvy ACC01, ACC02, ACC03 a ACC04. Prijímatelia, ktorí implementujú projekty s výraznými infraštruktúrnymi prvkami v rámci vyššie uvedených výziev sa môžu uchádzať o dodatočné zdroje.

Bilaterálna aktivita "Norway EduClima Study Tour" sa tešila opäť obrovskému záujmu

29.05.2023 Správca programu SK-Klíma v spolupráci s Programovými partnermi donorov zorganizoval 2. termín bilaterálnej aktivity „Norway Educlima Study Tour“, v dňoch 22.-24. máj 2023 v nórskom meste Oslo, ktorej cieľom bolo podporiť udržateľné bilaterálne partnerstvá medzi slovenskými základnými a strednými školami a vybranými školami z Nórska v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Cieľovou skupinou podujatia boli prijímatelia implementujúci projekty v rámci výzvy ClimaEdu (ACC03) programu SK-Klíma.

Prvý termín bilaterálnej aktivity Norway EduClima Study Tour úspešne zrealizovaný!

18.05.2023 Správca programu SK-Klíma v spolupráci s Programovými partnermi donorov zorganizoval v dňoch 9. -11. mája 2023 v hlavnom meste Nórska OSLO bilaterálnu aktivitu s názvom „Norway Educlima Study Tour“, ktorej cieľom bolo podporiť udržateľné bilaterálne partnerstvá medzi slovenskými základnými a strednými školami a vybranými školami z Nórska v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy.

AKTUALIZÁCIA - Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre základné a stredné školy v Nórsku (NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR)

11.04.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre základné a stredné školy (Norway EduClima Study Tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva pre prijímateľov v rámci výzvy ClimaEdu Programu SK-Klíma.

AKTUALIZÁCIA - Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

31.03.2023 Dňa 10.03.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 1. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bola v 1. kole doručená 1 žiadosť o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 9 952 EUR.
1 žiadosť o projekt bola späťvzatá.

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

23.03.2023 Dňa 10.03.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 1. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli v 1. kole doručené 2 žiadosti o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 217 633 EUR.

Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre základné a stredné školy v Nórsku (NORWAY STUDY TOUR)

15.03.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014- 2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre základné a stredné školy (Norway study tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva pre prijímateľov v rámci výzvy ClimaEdu Programu SK-Klíma.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.2

22.02.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 23.02.2023 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.2.

Prezentácia z online Informačného seminára k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty

01.02.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z online Informačného seminára k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty.

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC02 a ACC03

12.01.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ SK-Klíma, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC02 (ClimaUrban) a ACC03 (ClimaEdu) o organizovaní on-line Informačného seminára k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2023 (streda), so začiatkom o 9:00 hod.

OZNAM PRE PRIJÍMATEĽOV REALIZUJÚCICH PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY ACC02 a ACC03

10.01.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma oznamuje, že v súvislosti so súčasnými ekonomickými výzvami a mimoriadnym nárastom cien, vyhlasuje dňa 10.01.2023 výzvu na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na projekty s výraznými infraštruktúrnymi prvkami, ktoré boli zazmluvnené v rámci výziev ACC02 a ACC03.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]