hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nórski študenti na Slovensku – recipročná bilaterálna aktivita v rámci Programu SK-Klíma

Návšteva nórskych študentov na slovensku

Po úspešnej realizácií dvoch študijných ciest pre vybrané slovenské základné a stredné školy v Nórsku s názvom: „Norway Educlima Study Tour“ v máji tohto roku, Správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) v spolupráci s Programovými partnermi donorov v dňoch 18-20. októbra 2023 zorganizoval recipročnú študijnú bilaterálnu aktivitu pre nórskych študentov na Slovensku.

Cieľom bilaterálnej aktivity, nadväzujúcej na vzniknuté partnerstvá aj priateľstvá v Nórsku, bola ďalšia podpora udržateľných bilaterálnych vzťahov medzi slovenskými základnými a strednými školami a nominovanými školami z Nórska, ako aj prezentácia zrealizovaných výstupov projektov v rámci programu SK-Klíma, zameraných na oblasť zmierňovania a prispôsobovania sa zmeny klímy.

Prvý deň študijnej cesty Správca Programu SK-Klíma sprevádzal nórsku delegáciu na jednu z vybraných škôl v Šuranoch. Gymnázium realizuje projekt č. ACC03P28, v rámci výzvy schémy malých grantov financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorej cieľom bolo zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej výučby a realizáciou konkrétnych tvrdých opatrení v priestoroch školy. Riaditeľka a študenti gymnázia privítali svojich kamarátov z Nórska tradične chlebom a soľou, symbolicky, ako prejav pohostinnosti, priateľstva a úcty. Predstavitelia vedenia školy hovorili o implementovaných aktivitách v priestoroch školy, a v školskom areáli v rámci výzvy ACC03, následne si študenti vymenili informácie o zrealizovaných činnostiach v oblasti zmeny klímy na Gymnáziu SKI Schule v Nórsku.

Po „školskom projekte“ sme navštívili tzv. „mestský projekt“, realizovaný mestom Šaľa v rámci Výzvy ACC02. V rámci projektu mesta Šaľa č. ACC02P06 boli účastníkom predstavené zrealizované opatrenia zamerané na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta. 

mestský projekt

Nasledovala návšteva Informačného centra pre mokrade v rámci projektu ACC04P03 s názvom „Zachráňme spolu mokrade“ v Trnave. Projekt je realizovaný prijímateľom Voda pre klímu - environmentálne technológie, o. z. za účasti nórskeho partnera „Norwegian University of Life Science“. Účastníci mali možnosť vidieť praktické ukážky osvetovej kampane a vzdelávania o význame opatrení na obnovu mokradí vo svetle klimatických zmien – 3D modely mokradí.

praktické ukážky osvetovej kampane

Druhý deň študijnej cesty mal úvod opäť v znamení spolupráce medzi školami, nakoľko nórski študenti v sprievode Správcu Programu a Programových partnerov donorov navštívili realizovaný projekt ACC03P25, prijímateľa Spojenej školy Tilgnerova Bratislava, kde boli účastníkom predstavené realizované mäkké a tvrdé opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy v priestoroch školy a školského areálu.

kultúrne vystúpenie

Nasledovala návšteva projektov zameraných na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí v rámci výzvy ACC04. Účastníci mali možnosť vidieť realizované opatrenia na obnovu mokradí a ich monitorovanie v rámci projektu ACC04P01 s názvom „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy“, prijímateľa Green Foundation, nadácia, za účasti nórskeho partnera „NINA - Norwegian Institute for Nature Research“ a projekt ACC04P02 s názvom „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, prijímateľa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky za účasti nórskeho partnera „NINA - Norwegian Institute for Nature Research“. 

Mokrade pre život a prosperitu

Sme naďalej presvedčení, že študijné cesty organizované z Bilaterálneho fondu v rámci Programu SK-Klíma prispievajú k rozvinutiu a podpore udržateľných bilaterálnych partnerstiev medzi slovenskými a nórskymi inštitúciami v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Zhodli sme sa na tom, že naše projekty sú pre nich rovnako inšpiratívne, ako pre nás ich celkový prístup k zelenej agende. 

návšteva mokrade

SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ EURÓPE!