hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výsledky 2. a 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

Dňa 17.10.2023 a 18.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o dodatočné finančné prostriedky, ktoré boli predložené v 2. a 3. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma.

V 2. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bolo prijatých 5 žiadostí o dodatočné finančné prostriedky v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 508 139 EUR (z toho projektový grant vo výške 482 380 EUR) a v 3. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli prijaté 2 žiadosti o dodatočné finančné prostriedky v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 195 504 EUR (z toho projektový grant vo výške 185 765 EUR).