hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výsledky 1. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

Dňa 10.08.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo v 1. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma Rozhodnutie o žiadosti o dodatočné finančné prostriedky.

Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty bola vyhlásená 10.01.2023 s cieľom pomôcť prijímateľom vysporiadať sa so súčasnými ekonomickými výzvami v dôsledku mimoriadneho nárastu cien, ktoré nastali bez zavinenia samotných prijímateľov. Prvé kolo výzvy (10.01.-10.03.2023) bolo určené pre prijímateľov implementujúcich projekty podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci výzvy č. 2 „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ - ClimaUrban (ACC02) a výzvy schémy malých grantov č. 1 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ - Clima Edu (ACC03).

V rámci 1. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bola prijatá 1 žiadosť o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 9 952 EUR.

Výsledky 1. kola výzvy sú zverejnené (pdf, 459 kB).