hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

Dňa 10.09.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 3. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Grantov EHP a Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V rámci 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli doručené 2 žiadosti o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 195 504 EUR (179 078 EUR z Grantov EHP a 16 426 EUR z Nórskych grantov).

Graf - prehľad žiadanej a disponibilnej finančenj alokácie po uzávere 3. kola výzvy  

 

4. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov je otvorené a uzatvorí sa 10.11.2023.

Disponibilná alokácia v 4. kole výzvy je 829 840 EUR pre projekty podporené z Grantov EHP a 1 884 395 EUR pre projekty podporené z Nórskych grantov.