hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. MATCHMAKING EVENT pre ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

21.10.2019 Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Druhé informačné podujatie je určené pre základné a stredné školy a pre potenciálnych partnerov z Nórska.

#EEAchdropcounts: každá kvapka pre zelenšiu Európu sa počíta!

18.10.2019 Mnoho kvapiek spolu vytvára more zmeny! Granty EHP a Nórska podporili viac ako 1000 projektov v strednej a južnej Európe a Pobaltí na ochranu životného prostredia a boja proti zmene klímy. Objavte, ako spolupracujú na tom, aby bola Európa zelenšia.

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. matchmaking event

03.10.2019 Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov a pre potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov.

Programová dohoda pre SK-Climate bola podpísaná!

03.10.2019 Dňa 23. septembra 2019 bola medzi Úradom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva za prispievateľské štáty a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom zastupujúcim Slovenskú republiku podpísaná Programová dohoda pre program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy".
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]