hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“ si Vás dovoľuje informovať o zrušení výzvy pre aktivity menšieho rozsahu – tzv. „Cestovné granty“

19.04.2021 V zmysle rozhodnutia Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma, odsúhlaseného v rámci písomnej procedúry č. 04/2021 bola Výzva kód ACC_BF 01, financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska, dňa 29. marca 2021 zrušená. K zrušeniu predmetnej výzvy bolo potrebné pristúpiť vzhľadom na dlhodobú situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 vo svete, ako aj na základe odporúčania Orgánu auditu.

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) ClimaLocal

08.04.2021 Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 8 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 6,53 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 6,19 mil. EUR.

FAQ - často kladené otázky zo seminára k príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu SK-Klíma

06.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení odpovedí na často kladené otázky, ktoré bude Správca programu pravidelne aktualizovať podľa požiadaviek prijímateľov a realizácie jednotlivých projektov.

Aktuálny stav výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ACC04

06.04.2021 Dňa 31.03.2021 bola v rámci programu SK-Klíma uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04) financovaná z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy ACC04 bolo doručených 8 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 6 186 509 EUR.

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02

30.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban).

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03

26.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu).

22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

19.03.2021 V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým ľuďom mimoriadny význam vody pre život na modrej planéte Zem.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban)

18.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu)

18.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera verzia 1.0 v rámci Programu SK-Klíma zverejnená!

15.03.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 15.3.2021 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0.

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) ClimaInfo

08.03.2021 Dňa 26. februára 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Program SK-Klíma vstupuje v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 do fázy implementácie projektov

02.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma uzatvorilo koncom mesiaca február 2021 projektové zmluvy so 6 mestami a 28 školami, ktoré uspeli vo výberovom procese v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03. Vďaka zvýšenej alokácii na výzvu ACC02 sa v priebehu mesiacov marec – apríl 2021 očakáva uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu.

Aktuálny stav výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ACC05

02.03.2021 Dňa 26.02.2021 bola v rámci programu SK-Klíma uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05) financovaná z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy ACC05 bolo doručených 36 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 11 710 793 EUR.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) – ClimaLocal v rámci programu SK-Klíma je predĺžená!

24.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) - ClimaLocal, ktorým sa mení dátum uzatvorenia výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 31.03.2021.

Správca programu SK-Klíma zorganizoval on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

15.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), zorganizovalo dňa 11.2.2021 on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]