hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kontakty - program EEAGRANTS

Správca programu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Adresa sídla: Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava, Slovenská Republika


 

Kontakt pre záležitosti programu SK-Klíma financovaného z Grantov EHP a Nórska:

Mgr. Miroslava Gogová

poverená vykonávaním funkcie vedúceho Oddelenia programov nadnárodnej spolupráce

Tel.: +421 906 314 008; +421 911 441 861

E-mail:  


 

Webové sídlo: www.minzp.sk/eea

Facebook: https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/ 

YouTube: https://www.youtube.com/@SK-Klima-GrantyEHPaNorska